Workshop 2: Leren en ontwikkelen in de dagelijkse praktijk van organisaties

In deze workshop gaat Marjonne van den Hout in gesprek over haar ervaringen met 'leren leren' en de invloed van de context en stakeholders op het willen, kunnen en mogen leren en ontwikkelen in organisaties. Ze weet als geen ander in welk speelveld het leren en ontwikkelen plaatsvindt en ziet zowel grote successen als worstelingen. Ze een gepassioneerd aanjager van leren in organisaties en heeft veel ervaring met diverse initiatieven op dit gebied. Ze verbindt en begeleidt mensen om de krachten te bundelen, op verschillende niveaus en onderwerpen.


 “Vertel me en ik vergeet. Laat me zien en ik onthoud. Laat me ervaren en ik begrijp.” - Confucius


Leren en ontwikkelen in organisaties is niet altijd vanzelfsprekend. Dat het nodig is om mee te komen in de veranderende omgeving is niet alleen in het belang van (bedrijfs)organisaties, maar ook voor de medewerkers. Meer en meer wordt naast de traditionele vormen van leren aandacht gegeven aan andere vormen van leren en ontwikkelen. Deze ontwikkeling kent ook haar uitdagingen. Een ervan is ‘Hoe leren we leren in organisaties en welke impact hebben de verschillende stakeholders op de effecten van de leerinterventies’.


Over deze en andere uitdagingen die je tegenkomt bij leren en ontwikkelen heeft Marjonne veel ervaringen opgedaan. In de workshop zal ze onder andere ingaan op de praktijksituaties van de gezamenlijk leertrajecten op het gebied van persoonlijk meesterschap voor (young) professionals voor een groot aantal bedrijven in de industrie. Daarin betrekt ze ook de stakeholders, zoals leidinggevenden en HR, die samen met een mentor, trainers en een coach het leren en ontwikkelen van de (young) professionals faciliteren en begeleiden. Deze integrale aanpak bevat een aantal principes: met én van elkaar leren, doelen stellen in de context van werk en de organisatie, leren reflecteren, benutten en versterken van talenten en de transfer van het geleerde van de werk- naar de leeromgeving en omgekeerd.


De ervaringen in deze trajecten zijn waardevol en leiden steeds weer tot interessante inzichten, zowel succesfactoren als nieuwe elementen waarin organisaties verder kunnen worden geholpen. Het willen, kunnen en mogen leren leren voor de deelnemers als alle andere stakeholders is hier een voorbeeld van.

Naast dit leertraject is Marjonne op vele andere fronten actief als het gaat om leren en persoonlijke of team ontwikkelen . Zo organiseert en begeleidt ze mastermind groepen voor eindverantwoordelijken in het bedrijfsleven, lerende netwerken voor vak professionals en coacht ze teams en professionals in organisaties. Ook uit deze ervaringen put Marjonne om haar inzichten te vergroten en die ze deelt in deze workshop.


Marjonne van den Hout begeleidt als coach en procesbegeleider leiders en professionals die eigenaarschap en verantwoordelijkheid willen nemen voor zichzelf en voor wat ze voor ogen hebben. Ze heeft vele vlieguren gemaakt en in alles wat ze doet neemt ze haar praktijkkennis mee, evenals een flinke dosis levenservaring. Ze is opgeleid als opleidingskundige en coach, en als senior practitioner coach geregistreerd bij de NOBCO.

>
nl_NLNederlands