Workshop 3: CBS en het Leerkompas spel

Het CBS ontwikkelde het Leerkompasspel als een van de initiatieven op weg naar de lerende organisatie. Dit spel nodigt teams uit om aan de hand van vragen met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die belangrijk zijn bij het ontwikkelen van het leervermogen van de organisatie.

De vragen variëren van individuele opvattingen over leren en ontwikkelen, tot vragen die je uitnodigen om te reflecteren op de leercultuur van de gehele organisatie. Het spel is niet alleen leuk en uitdagend, maar ook een effectieve manier om je team te helpen groeien en ontwikkelen. 


De aanleiding voor het CBS om te werken aan een lerende organisatie is het strategisch meerjarenprogramma dat is opgesteld voor 2024-2028. Dit programma geeft richting aan hoe CBS in een snel veranderende wereld invulling wil geven aan een steeds grotere behoefte aan objectieve, betrouwbare en relevante statistische informatie. Ook is een initiatief gestart om na te denken over de wijze waarop deze strategische doelstellingen kunnen worden bereikt. Dit vraagt van de organisatie een verschuiving in de benadering van het productieproces: "we denken en werken vanuit onze maatschappelijke opgave en reageren sneller en integraler op vragen die voortkomen uit maatschappelijke thema’s. Daarbij zijn we flexibeler in het benutten van de kennis en kunde van onze medewerkers. Mens- en ontwikkelingsgericht leiderschap past daarbij. We willen de organisatie stapsgewijs en lerend doorontwikkelen."

CBS werkt nu aan bewustwording bij alle medewerkers met een communicatiecampagne, enkele aansprekende aandachtstrekkers en een CBS brede ‘experience’. Dit spel maakt hier onderdeel van uit. In de loop van het jaar breidt CBS de activiteiten verder uit.


Met dit spel en de andere activiteiten hoopt CBS een proces op gang te brengen dat nieuwsgierig maakt, uitdaagt tot het verleggen van grenzen, onderlinge verbinding en de dialoog versterkt en tot het echte gesprek tot leren leidt.

Tijdens deze workshop spelen we het spel en kun je met het CBS in gesprek over hoe de introductie hiervan binnen de organisatie verloopt. Deze workshop is voor het CBS ook een gelegenheid om het spel verder te leren spelen met net weer een andere doelgroep. Daarnaast biedt deze workshop de gelegenheid om met elkaar te reflecteren op wat dit initiatief voor jouw organisatie zou kunnen betekenen. 

>
nl_NLNederlands