Dynamiek van een lerende cultuur

De praktijk van een wendbare organisatie


3 november 2022 (14.00 - 17.00 uur)

Online event

Programma 

14.00 uur -  Welkom en introductie op het thema door host Eline Faber


14.15 uur -    Keuze workshop 1: Werkplein Drentsche Aa, of Erasmus+ (zie hieronder)


15.15 uur -    Keuze workshop 2: Netvlies, of SOL-wisselwerking lerende cultuur (zie hieronder)

                  

16.15 uur -    Speciaal (gratis) aanbod MOOC - The Magic of a Learning Culture


16.30 uur -   Interview door Eline Faber, verbinding 4 workshops en essentie Lerende Cultuur


17.00 uur -   Einde

Workshops, praktijkvoorbeelden, in gesprek

In een aantal workshops gaan we in gesprek met organisaties die, direct of indirect, een leerklimaat hebben opgebouwd waarin medewerkers met elkaar leren en ontwikkelen. Verhalen van organisaties die met vallen en opstaan het belang van het hebben van een lerend klimaat hebben ontdekt. Ook gaan we in gesprek over de samenleving en hoe die zich ontwikkelt. We kijken naar het systeem als geheel en welk effect dit heeft op mensen en organisaties.

Maak je keuze uit 4 workshops 


Workshop 1:

Teamontwikkeling als basis voor leerklimaat, Remco Bruggink (WPDA) en Eline Faber


Werkplein Drentsche Aa is een organisatie zonder teamleiders, waarbij directie en medewerkers samen sturen. Dat is voor WPDA duidelijk anders dan zelfsturing. Vertrouwen is de basis: niet alleen in de inwoner of cliënt, maar ook in het vakmanschap van de medewerkers. De focus ligt op teamontwikkeling en hier is vanaf oktober 2021 nog meer in geïnvesteerd met het O3-programma, oftewel Ontmoeten, Onderzoeken en Ontwikkelen. Wat het effect hiervan is op de dienstverlening, dat hoor je in deze workshop. 

Workshop 3:

Lerende cultuur in internationaal perspectief Patrick Bijman (SOL)


Hoe ziet een lerende cultuur er in de praktijk uit? SOL NL heeft samen met partners van SOL in Hongarije, Frankrijk en Spanje in het kader van een gesubsidieerd Erasmus+ project samengewerkt.


In deze landen is bij een organisatie (profit en non-profit) onderzoek gedaan naar de mate van een lerende cultuur, de aspecten daarvan en praktijkverhalen van medewerkers. In Nederland heeft Waterschap Aa en Maas hieraan medewerking verleend. Het Erasmus+ project hangt samen met een recent ontwikkelde Massive Open Online Course (MOOC) met als titel "The magic of a learning culture", een samenwerking met SOL partners uit Botswana, India, Duitsland en Frankrijk. Good Practices uit alle landen zijn hierin opgenomen.

Workshop 2: 

De mens centraal
Philip Lomans (Netvlies)  & Nicolette Groen

In deze dynamische organisatie voelen medewerkers zich eigenaar van hun eigen ontwikkeling en werk. Via deze blog is te lezen hoe dit uitwerkt voor één van hen. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan al twaalf jaar hand in hand, gebaseerd op de natuurlijke principes van een ecosysteem. Met een dergelijke aanpak ontstaat vanzelf een cultuur van leren binnen de organisatie, waarin leiderschap, zelforganisatie en autonomie een belangrijke rol spelen.Workshop 4:

De wisselwerking: Wat leert een cultuur aan haar deelnemers en wat leert een cultuur van haar deelnemers? Guus Geisen & Rembrandt Zegers (SOL)

Guus Geisen en Rembrandt Zegers gaan met de deelnemers het gesprek aan over de maatschappij, ons ecosysteem.


Het wordt een bijzonder gesprek over het leren in en als maatschappij. Door afstand te nemen zul je kunnen waarnemen wat er gebeurt en wat dat betekent voor ons als individu, als groep en voor de maatschappij. Het doel hiervan is om stil te staan, ruimte te creëren om echt aanwezig te kunnen zijn en de complexiteit te kunnen begrijpen.

MOOC "Magic of a Learning Culture"

Ontvang tot eind 2022 gratis toegang tot onze e-learning "Magic of a Learning Culture" 


De Society for Organizational Learning heeft in de afgelopen twee jaar gewerkt aan een Massive Open Online Course (MOOC) genaamd "Magic of a Learning Culture".


Hierin vind je de theoretische aannames, principes en achtergronden een ook voorbeelden van zogenaamde Good Practices op het gebied van het ontwikkelen van een lerende cultuur. 

Als jij je nu aanmeldt voor 3 november, ontvang je een maand gratis toegang tot deze MOOC. 


MOOC - Magic of a Learning Cultuur is het resultaat van een internationale samenwerking van Nicolette Groen, Finn Hampel, Camila Amaya Castro, Maninder Khalsa, Tebogo Mogaleemang en Patrick Bijman.


Lerende Cultuur, urgenter dan ooit: 

Het is urgenter en actueler dan ooit, het ontwikkelen van een lerende cultuur in je organisatie. En misschien ook wel complexer dan ooit. Want hoe kun je leren als je je als individu, als organisatie of als maatschappij in een continue staat van stress bevindt? Hoe creëer je een lerende cultuur in deze tijd van razendsnel op elkaar volgende complexe vraagstukken? Op deze dag gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Workshops en gesprekken

Praktijkworkshops: We hebben drie workshops voor je in petto waarin je voorbeelden krijgt van organisaties die, direct of indirect, met dit thema in de praktijk bezig zijn. Geen kant en klare quick wins. Maar verhalen van organisaties die met vallen en opstaan het belang van het hebben van een lerend klimaat hebben ontdekt. 


Interactief gesprek: Een vierde workshop richt zich op de samenleving met al haar uitdagingen. Hier komen veel van de aspecten die we in de praktijkworkshops benoemen samen (systemische verbinding).

Leren van de praktijk

Als Stichting Organisatie Leren geloven wij dat je het meeste leert door de praktijk. Door zelf te doen en door te leren van wat anderen hebben gedaan. We richten ons in de praktijkverhalen zowel op het succes als de worsteling. Want zonder wrijving geen glans en zonder fouten wordt er weinig geleerd. 


Wat wij daarbij wel belangrijk vinden is om aandacht te geven aan de systemische verbinding tussen de diverse onderdelen.


Leren en Ontwikkelen

In het recente LinkedIn Workplace Learning Report 2022 staan de 'top drivers of a great work culture'. Hieruit blijkt dat je een aantrekkelijke werkgever bent als je de mogelijkheden voor leren en ontwikkelen voor je medewerkers centraal stelt. Dit verlangen bij medewerkers is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Van plaats 9 naar plaats 1 in ruim één jaar tijd!

Ook is te zien dat medewerkers zich verbonden willen voelen met de missie en visie van de organisatie (Belonging) en dat de organisatie doet wat ze belooft (Organizational Values). Dit sluit aan bij de vijf disciplines van Peter Senge's baanbrekende werk 'Het vijfde Discipline'. 


De uitdaging:

Hoe verander je de cultuur zonder dat je de cultuur verandert? Oftewel, hoe creëren we betekenisvolle leer- en werkomgevingen waarin deelnemers in de praktijk leren hoe ze duurzaam kunnen deelnemen in nieuwe (werk)situaties. Met als doel om uitdagende vraagstukken op te kunnen lossen in een continu veranderende samenleving?

De oplossingsrichting:

Armin Trost geeft het in bovenstaande video duidelijk aan. Een cultuur verandert pas als de houding en het gedrag van de medewerkers duurzaam verandert. En deze verandert alleen als medewerkers hier zelf actief voor kiezen op basis van uitdagingen die voor henzelf betekenisvol zijn. Facilitation & Care zijn hier essentiële onderdelen voor.

Vragen? 

Heb je vragen over de organisatie, het programma of het na afloop inzien van de workshops?

Neem contact op met Patrick Bijman, patrick.solnetherlands@gmail.com

Word gratis lid van de SOL Community en ontvang direct het e-paper "The power of a Learning Culture" in je mailbox!

>
nl_NLNederlands