Leren als Team


"Teams, not individuals, are the fundamental learning unit in modern organizations. This is where the "rubber stamp meets the road"; unless teams can learn, the organization cannot learn."


Peter Senge 


Hoe je teamleren kunt inzetten als hefboom voor het realiseren van een lerende, lenige en levende organisatie.

Met SOL richten wij ons op leren als Mens, als Team, als Organisatie en als Maatschappij. Ter ondersteuning hiervan hebben wij tevens aandacht voor Lerend Leiderschap en Lerende Cultuur. Deze integrale aanpak leidt tot een meer lerende, lenige en levende organisatie.


In teams vindt de grootste waardecreatie plaats voor de organisatie. Teamleren vormt dan ook de hefboom om te komen tot een dergelijke organisatie.

Er zijn twee 'soorten' van teams die aangestuurd kunnen worden. De reguliere teams/afdelingen die veelal voor onbepaalde tijd actief zijn in het primaire proces. Het leiderschapsprogramma "Lerend Leiderschap" is hier op afgestemd.


Daarnaast zijn er tijdelijke teams die in het leven worden geroepen om specifieke problemen, ambities of opgaven aan te pakken. Hiervoor hebben wij bij SOL de Lerende Praktijk teams ontwikkeld .

Lerende Praktijk Teams vormen de motor voor innovatie en vernieuwing binnen organisaties. Speciaal als het gaat om het oplossen van complexe problemen of het realiseren van uitzonderlijke ambities of opgaven.


Dé uitdaging voor organisaties is om een dergelijk team-leer-proces niet eenmalig maar duurzaam te realiseren. Van de realisatie van een enkele waterlelie naar een sloot vol met vol bloeiende waterlelies

 Ontvang direct gratis het E-book Lerende Praktijk Teams  in je mailbox!


SOL Nederland ondersteunt de creatie van een lerende cultuur waarbij deelnemers ‘on the job’ bekwaamheden verwerven waarmee ze duurzaam kunnen participeren in nieuwe (werk)situaties, om daar uitdagende vraagstukken op te lossen, in een zich continu veranderende samenleving.


Patrick Bijman (voorzitter Stichting Organisatie Leren NL)

Om organisaties te helpen bij het ontwikkelen van Teamleren hebben we als SOL een viertal tools ontwikkeld. Deze staan hierboven vermeld en worden hieronder nader toegelicht.

SOL Community: Gratis (online) Introductieworkshop Leren als Team.

Regelmatig (gemiddeld eens per 3 maanden) organiseren we met SOL een gratis introductieworkshop over Leren als Team. 


In een online sessie van 1,5 tot 2 uur krijgen de deelnemers zicht op de manier van Teamleren aan de hand van de vijf disciplines van Peter Senge (The 5'th Discipline) & het groeien naar volwassenheid van teams van M1 naar M4 (begrip afkomstig van Marijke Lingsma waarbij de M staat voor Maturity).


Meer informatie hierover is te vinden in deze link.

SOL Pro: Begeleiding, coaching & training

Organisaties die zelfstandig aan de slag willen met het concept Teamleren kunnen hiervoor begeleiding krijgen via SOL. Diverse ondersteuning wordt geboden. Van teamcoaching tot en met een community of practice.


Meer over het aanbod van SOL Pro in deze link.

SOL Support: In Company Teamleren traject

Veel organisaties kiezen voor een In Company traject. Ze zien de meerwaarde van Teamleren en willen dit concept in de organisatie ontwikkelen en borgen. 


Wij als SOL benadrukken daarbij het onderscheid in reguliere- en tijdelijke teams, en de hieraan verbonden 'oplossingen'. Onze methodiek kun je vinden in deze link.


Learnathon

Een Learnathon is een (jaarlijkse) bijeenkomst met het eigen personeel waar lerende projecten worden opgestart, geëvalueerd en/of  beëindigd. Met behulp van een Learnathon worden medewerkers persoonlijk betrokken bij hun eigen ontwikkeling en die van de organisatie. 


Ideeën om Presteren & Leren te bevorderen worden door de deelnemers zelf ingebracht, besproken en uitgewerkt.


Meer informatie hierover is te vinden in deze link. 

Nicolette Groen

Specialist Teamleren

Eline Faber: Facilitator Teamleren

Met Stichting Organisatie Leren (SOL) hebben we in het development team de taken onderling verdeeld. Eline Faber is verantwoordelijk voor het onderdeel Leren als Team.


Eline ....

Copyright - Stichting Organisatie Leren

>
nl_NLNederlands