Stichting Organisatie Leren (SOL)

Stichting Organisatie Leren helpt mens, teams, organisaties en de maatschappij om op een lerende manier om te gaan met complexe vraagstukken. SOL heeft de oplossing niet 1-2-3 klaarliggen. Wij creëren wél de voorwaarden om samen tot de beste oplossing te komen.

SOL: Lerend - Lenig - Levend

Stichting Organisatie Leren SOL Natuur

Leren vanuit het hele systeem

Steeds meer organisaties willen een lerende organisatie worden. Heel goed, want lerende organisaties zijn lenige organisatie en medewerkers voelen zich in een dergelijke organisatie op hun plek. Maar het gevaar hiervan is dat leren een doel op zich wordt, in plaats van een middel om je doel te bereiken. De ervaring leert, zodra de focus komt op het leren zelf, gaat dit ten koste van het leerproces zelf.   

Stichting Organisatie Leren (SOL) kiest daarom voor de systeembenadering vanuit het perspectief van de natuur. De natuur is één zelfsturend, lerend systeem, waarbij cellen zich openstellen of afsluiten voor de omgeving, afhankelijk van de mate van stress in die omgeving.

Vanuit deze systeembenadering gaat het om het faciliteren van de juiste leer- en werkomgeving. Waarbij leren op een natuurlijke wijze plaats vindt. Het bevorderen van een cultuur van leren, als fundament voor het ontwikkelen van een lerende organisatie.

SOL kijkt naar alle elementen in het systeem en wat daarvoor nodig is: Het hogere doel van de organisatie, leiderschap, randvoorwaarden, teamdynamiek en persoonlijke ontwikkeling. Met de belofte dat ook jouw organisatie een lerende cultuur kan creëren.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

SOL Community
(€ 295,- per jaar)

Voor iedereen die "on the job" wil leren. We leren van, met en door elkaar. Elke maand een workshop (5 x per jaar) en een Open Space bijeenkomst (5 x per jaar) waar je je eigen casus in kunt brengen.

Daarnaast grote kortingen en uitnodigingen voor internationale workshops.

Voor iedereen die meer wil leren over een lerende, lenige, levende organisatie. Hier vind je ontwikkel-programma's, trainingen en coaching over Persoonlijk Meesterschap, Teamleren, Lerend Leiderschap, Systeemdenken en Lerende Cultuur.

SOL Support
(op aanvraag)

De professionals van SOL hebben alle kennis, ervaring en tools beschikbaar om op maat een programma te ontwikkelen die van elke cultuur een lerende cultuur kan maken. Wij richten ons daarbij op het hele systeem, van mens, team, leider, organisatie en maatschappij. 

Organisaties met een lerende cultuur scoren veel beter.

Onderzoek van Bersin toont aan dat organisaties met een lerende cultuur veel sneller kunnen reageren op veranderingen in de markt. En dat niet alleen, er is óók sprake van een hogere productiviteit, veel meer medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd en medewerkers zijn gelukkiger. 


Door een lerende cultuur word je dus een aantrekkelijke werkgever; niet onbelangrijk in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. 

Toch blijkt dat maar 6% van alle onderzochte organisaties een dergelijke goed werkende lerende cultuur heeft, en dat is zonde! 

Wij kunnen helpen. Wij hebben alle kennis, ervaring en een groot netwerk om ook in jouw organisatie een lerende cultuur te realiseren.

Ga jij de uitdaging aan?  

Word lid van de SOL Community en download direct het e-book "The Magic of a Learning Culture".

E-book - The Magic of a Learning Culture -mock-up- _ Stichting Oganisatie Leren (SOL)

Stichting Organisatie Leren Nederland (SOL) ondersteunt het creëren van betekenisvolle leer- en werkomgevingen. Waar deelnemers in de praktijk leren hoe ze duurzaam kunnen deelnemen in nieuwe (werk)situaties. Met als doel om uitdagende vraagstukken op te kunnen lossen in een continu veranderende samenleving.

Patrick Bijman Voorzitter SOL

Co-creatie

Wij zien een lerende cultuur als fundament van ons werk.

Wij werken altijd in groepen. Jij, ik of wij hebben de wijsheid niet in pacht. Samen hebben wij meer wijsheid, en we kunnen veel leren van en met elkaar. Dit zijn enkele van de organisaties waarmee we samenwerken.

windesheim


SOL ontwikkelt, in samenwerking met Windesheim De Dag van de Lerende Organisatie op 8 april 2024. Met inspirerende sprekers zoals Margaret Wheatley, nieuwe inzichten en mooie ontmoetingen! 


SOL_Favicon_geel_transparant_Stichting-Organisatie-Leren.png

Haagse hogeschool

Samen met de Haagse Hogeschool verzamelen en beschrijven we zogenaamde 'good practices' van organisaties met een lerende cultuur en lerende teams. 

SOL_Favicon_geel_transparant_Stichting-Organisatie-Leren.png

SOL Global

SOL is op internationaal niveau vertegenwoordigd in de Society for Organizational Learning, oftewel SOL Global. Lees meer over de ontwikkeling van onze internationale MOOC Learning Culture.SOL_Favicon_geel_transparant_Stichting-Organisatie-Leren.png

Nieuwste Updates & SOL Blog

Inspiratie voor professionals, teams en organisaties. Een overzicht van blogs, tips en tools die wij zelf gebruiken en jou aanraden!

Dit is wat onze klanten zeggen..

Pascalle de Looff- Sevriens

Zorgbelang Brabant- Zeeland

“Tijdens de workshop Leadership@Work werden we in korte tijd door de ervaren trainers meegenomen in inzichten uit de theorie en praktijk en kregen we de kans om op een interactieve manier aan de slag te gaan met reflectie en optimalisering van de eigen rol als leider. 


Bedankt voor de mooie inzichten die me weer een stapje verder hebben gebracht in het vormen van een visie op ideaal leiderschap.”Stichting Organisatie Leren - SOL _ bevordert leren als mens team oganisatie en maatschappij (1)

Deelnemers HR teamsessie

 Ministerie EZK/LNV

Reacties van deelnemers: 


"Ik wens iedereen veel inspiratie vanuit dit model toe. Dat het ons maar helpt in het contact met de organisatie over de leervragen."


"Fijn om zo team overstijgend te sparren!"


"Vaker doen met andere onderwerpen."


"Dit moeten we vaker doen."

Stichting Organisatie Leren - SOL _ bevordert leren als mens team organisatie en maatschappij

Astrid Zwegers

Bestuursadviseur RVO

Dankzij de coaching van SOL kon ik naar een stukje van mijn persoonlijke verhaal kijken en dit in breder perspectief zien. Op mijn werk ben ik daarmee veel zichtbaarder geworden, mede dankzij de gesprekken en de systeemlussen die we gemaakt hebben. Top!
Qua kennis was het fijn dat er modellen beschikbaar waren die ik kon gebruiken om het thema lerende organisatie beter te begrijpen en uit te leggen. Dat was precies wat ik zocht.

Word lid van de SOL Community en ontvang
direct het e-book The power of a Learning Culture in je mailbox!


Stichting Organisatie Leren (SOL) is gevestigd in Haarlem. We staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41211494.
Onze bankrekening: NL55 TRIO 0254 8476 33. Je kunt ons bereiken via: patrick.solnetherlands@gmail.nl

>
nl_NLNederlands