Learnathon

Samen een Lerende Cultuur creëren

Een Learnathon is een (jaarlijkse) bijeenkomst met het eigen personeel waar lerende projecten worden opgestart, geëvalueerd en/of te beëindigd. Met behulp van een Learnathon* worden medewerkers persoonlijk betrokken bij hun eigen ontwikkeling en die van de organisatie. Ideeën om een Lerende Cultuur te bevorderen worden door de deelnemers zelf ingebracht, besproken en uitgewerkt.

Why?

Een lerende organisatie scoort beter op het gebied van bijvoorbeeld productiviteit, winstgevendheid en innovatie. Maar het opzetten van een lerende organisatie is geen sinecure. De basis hiervoor ligt in een (sterke) verbetering van de empowerment van de medewerkers. De ervaring leert dat de weg hier naar toe leidt via het ontwikkelen/stimuleren van een lerende cultuur. Onderzoek toont aan dat in een lerende cultuur 8 van de 10 medewerkers empowered zijn! Een Learnathon kan hier een positieve bijdrage aan leveren.

Learnathons zorgen ook voor continuïteit op het moment dat het proces richting lerende cultuur al is ingezet. Door periodiek (jaarlijks?) bij elkaar te komen ontstaat automatisch een leercyclus met een natuurlijk evaluatie- en reflectiemoment.

 

How?

Het duurt vaak vele jaren om te komen tot een waarlijk lerende cultuur. Hiervoor is gedragsverandering noodzakelijk die alleen maar is te bereiken door betrokken en gemotiveerde medewerkers.

Tijdens een (jaarlijkse) Learnathon worden lerende projecten opgestart, geëvalueerd en/of afgerond. Het eigenaarschap van de deelnemers is groot als ze hiervoor het noodzakelijke vertrouwen, ondersteuning en waardering ontvangen van het management.

Een Learnathon wordt georganiseerd door en voor de eigen medewerkers. Sol professionals kunnen worden gevraagd om dit proces te ondersteunen.

What?

Een (jaarlijkse) Learnathon duurt minimaal een halve-, en bij voorkeur een hele dag. Hieraan nemen in principe alleen die medewerkers deel die hier zelf voor kiezen.

Afhankelijk van de omvang biedt de Learnathon (onderdelen van) het volgende:

  • Bespreken van bestaande projecten gericht op een lerende organisatiecultuur (ingebracht door interne projectleiders, HR-medewerkers, individuele personeelsleden e.d.).
  • Inspiratie in de vorm van korte workshops/trainingen zoals systeemdenken, organisatie opstellingen, Persoonlijk Meesterschap, Lerende Organisatie Praktijk Teams.
  • Suggesties voor nieuwe projecten gericht op het ontwikkelen van een lerende organisatiecultuur (vanuit eigen medewerkers).
  • Het borgen c.q. ontsluiten van de (leer)resultaten binnen de organisatie (HR / ICT e.d.).
  • Het (jaarlijks) invullen van een vragenlijst door medewerkers, waarmee de weg richting volwassenheid van de lerende organisatie kan worden gevisualiseerd.
  • Het vastleggen + zichtbaar maken van de resultaten van al deze activiteiten (zowel harde- als zachte resultaten) middels evaluatie en communicatie.

Maatwerk: Het is onze (internationale) ervaring dat de Learnathons jaarlijks groeien in omvang en kwaliteit. Het worden ‘ijkpunten’ in een groei naar een lerende cultuur. Is er bij de eerste learnathons nog (veel) externe ondersteuning nodig, na een aantal jaren wordt de regie veelal volledig overgenomen door de eigen medewerkers. De organisatie van een Learnathon is dan ook maatwerk. De praktijk leert dat er Learnathons worden georganiseerd voor groepen van diverse omvang (van 10 tot 500 personen). We gaan graag met u in gesprek om te komen tot een passend voorstel.

 

* Het woord ‘learnathon’ is afgeleid van het begrip  Hackathon. Een hackathon is een bijeenkomst van (oorspronkelijk) software- en website-ontwikkelaars, designers en business-strategisten om gezamenlijk aan een thema te werken. Het doel is, dat meestal in 24 uur tijd, een innovatieve en creatieve oplossing wordt bedacht omtrent een bepaald thema of om een probleem van een bedrijf op te lossen

>
nl_NLNederlands