Lerende Mens persoonlijk meesterschap

“One can have no smaller or greater mastery than mastery of oneself.”
Leonardo da Vinci 

SOL is specialist op het gebied van
Persoonlijk Meesterschap

Met SOL richten wij ons op leren als Mens, als Team, als Organisatie en als Maatschappij. Ter ondersteuning hiervan hebben wij tevens aandacht voor Lerend Leiderschap en Lerende Cultuur. De basis voor dit alles wordt gevormd door het leren als Mens.

Mensen met een hoge mate van Persoonlijk Meesterschap zijn in staat om voor een belangrijk deel hun eigen toekomst vorm en inhoud te geven. Zij stellen zich de vraag "Wat is de realiteit?" Vervolgens kijken ze naar “Wat  wil ik creëren? Het verschil tussen realiteit en ambitie leidt bij hen tot "Creatieve spanning". Ze zetten hun eigen mindset, skillset en toolset in om hun ambitie te realiseren.

Lerende organisaties bestaan niet, het zijn de mensen in de organisatie die zich ontwikkelen waardoor organisaties meer lerend worden. Daarbij speelt Persoonlijk Meesterschap een centrale rol. Gericht op een groei in professionele én persoonlijke ontwikkeling. Onze visie op hierop hebben wij verwoord in ons E-book Persoonlijk Meesterschap.

 Ontvang direct gratis het E-book Persoonlijk Meesterschap
(Rock your SELF) in je mailbox!


Om de Lerende Mens te helpen bij het ontwikkelen van Persoonlijk Meesterschap hebben we als SOL een viertal tools ontwikkeld. Deze staan hierboven vermeld en worden hieronder nader toegelicht.

SOL Nederland ondersteunt de creatie van een lerende cultuur waarbij deelnemers ‘on the job’ bekwaamheden verwerven waarmee ze duurzaam kunnen participeren in nieuwe (werk)situaties, om daar uitdagende vraagstukken op te lossen, in een zich continu veranderende samenleving.

SOL Community: Gratis (online) Introductieworkshop Persoonlijk Meesterschap

Regelmatig (gemiddeld eens per 3 maanden) organiseren we met SOL een gratis introductieworkshop over Persoonlijk Meesterschap. 


In een online sessie van 2 uur krijgen de deelnemers aan de hand van de begrippen Mindset, Skillset & Toolset zicht op onze visie op Persoonlijk Meesterschap.


Meer informatie hierover is te vinden in deze link.

SOL Pro: Eénjarig Persoonlijk Meesterschap programma

SOL heeft een jaarprogramma ontwikkeld gericht op Persoonlijk Meesterschap. Zie deze link.

In dit programma staan de begrippen Mindset, Skillset & Toolset centraal. Deze worden ontwikkeld op basis van de volgende uitgangsprincipes:

  • We focussen ons in dit programma op YOUNG PROFESSIONALS. Mensen aan het begin van hun professionele carrière die nog veel willen leren, zowel op professioneel als op persoonlijk gebied.
  • In dit programma staat de PRAKTIJK centraal. We focussen onszelf op het creëren van waarde in de praktijk waarbij we naast het bereiken van harde resultaten ook groeien in onze 'zachte' kwaliteiten.
  • We leren SAMEN met anderen. Dit doen we bij voorkeur in 3x3x3 verband (3 collega's gaan 3 maanden aan de slag met ieder 3 concrete doelstellingen). 
  • Er is geen leren zonder REFLECTEREN. Dus onderdeel van het Persoonlijk Meesterschap proces is een regelmatige reflectie.
  • Uiteindelijk gaat het om het ontwikkelen van ander GEDRAG. Dit houdt in dat we langdurig (één jaar), met elkaar aan de slag gaan om tot concrete resultaten te komen.
  • Daarbij focussen wij onszelf op een ieders KWALITEITEN. Daar waar je goed in bent, daar zit jouw kracht en energie. 
  • We maken gebruik van een NATUURLIJK JAARRITME dat je als deelnemer lang vol kunt houden. Een ritme waarbij je elk jaar nadenkt over "zit ik nog wel op de goede plek?" Elk kwartaal maak je een zogenaamd "learning contract met jezelf". Elke maand focus je jezelf op één concrete doelstelling. Elke week heb je een peer-2-peer overleg. En elke dag noteer je jouw belangrijkste "inzicht van de dag".

SOL Support: In huis training & coaching on the job

Zodra de organisatie er 'rijp' voor is, is het zinvol om een maatwerk traject in te gaan. Uiteraard gericht op de praktijk. Met de mogelijkheid voor experimenten, maar ook trainingen en coaching behoren tot de mogelijkheden.


Wij als SOL benadrukken daarbij de focus op een systemische aanpak met zicht op het geheel. Met maatregelen gericht op mens, team en organisatie.


Learnathon

Een Learnathon is een (jaarlijkse) bijeenkomst met het eigen personeel waar lerende projecten worden opgestart, geëvalueerd en/of  beëindigd. Met behulp van een Learnathon worden medewerkers persoonlijk betrokken bij hun eigen ontwikkeling en die van de organisatie. 


Ideeën om Persoonlijk Meesterschap te bevorderen worden door de deelnemers zelf ingebracht, besproken en uitgewerkt.


Meer informatie hierover is te vinden in deze link. 

Nicolette Groen

Specialist Persoonlijk Meesterschap

Nicolette Groen: trekker Persoonlijk Meesterschap

Met Stichting Organisatie Leren (SOL) hebben we in het development team de taken onderling verdeeld. Nicolette Groen is verantwoordelijk voor het onderdeel Persoonlijk Meesterschap.


Nicolette is personal teamcoach en specialist Sterke Punten (Strenths). Het is haar missie om het werken in organisaties leuker én succesvoller te maken. Door te zorgen dat de werkplek een plek is waar mensen gelukkig en betrokken kunnen zijn. En waar mensen hun talenten kunnen inzetten en waar ze willen, mogen en kunnen leren.

Copyright - Stichting Organisatie Leren

>
nl_NLNederlands