SOL SUPPORT

Wij ondersteunen organisaties in hun ambitie om een (meer) lerende cultuur te ontwikkelen. Bij SOL Support leveren we maatwerk. Samen met de opdrachtgever kijken we wat er nodig is. We maken gebruik van leer- en ontwikkelprogramma's, of we ontwerpen samen een nieuw programma, waarin we leren door te doen. 

Wat bieden wij:

Ervaren adviseurs en coaches

Bij SOL Support werk je in eerste instantie met het SOL Team. Zij hebben hun strepen verdiend in de verschillende aspecten van het lerend systeem. SOL heeft daarnaast een groot netwerk van ervaren adviseurs en coaches met uiteenlopende talenten en vakgebieden. 

Duurzame ontwikkeling van een lerende cultuur

Wij gaan niet voor een quick fix. Het creëren van een lerende cultuur is een reis van ontwikkeling in de hele organisatie, dus ja, ook in de directiekamer. Wij werken vanuit het model van het lerend systeem dat oorspronkelijk is ontwikkeld door Peter Senge. Elk van de onderdelen van dit model doet ertoe en voor elk van de onderdelen hebben wij praktische werkvormen, programma's en trainingen ontwikkeld.


Samen met jou, onze opdrachtgever, kijken we waar de grootste behoefte ligt en waar de meeste impact te behalen is. We werken daar waar de energie al is. Of juist waar alle energie is weggelekt. Je laat ons niet schrikken met verwaarloosde teams, gedoe of spanning. Voor ons is dat juist informatie waar we mee kunnen werken. Negatieve emoties tonen grote betrokkenheid, dus daar werken we graag mee. 

Informeel en formeel leren

Veel organisaties richten zich op het formele leren, zoals trainingen en workshops en hier gaat veel leerbudget naartoe. Ook wij hebben hier als SOL een aanbod voor, maar het is niet waar ons hart van gaat stromen. 


De grootste winst is namelijk te behalen in het 'formaliseren van het informele leren'. Elke individuele medewerker wordt bewust bekwaam in het herkennen en erkennen van leersituaties in de dagelijkse praktijk. Dit vraagt om een lerende cultuur in alle lagen van de organisatie.


Het vraagt om kaders, methoden, instrumenten en middelen om op een lerende manier met je werk om te gaan. Het vraagt reflectiemomenten, een duidelijke visie, en het benoemen van concrete resultaten. Elke organisatie kan dit leren, en wij helpen je hiermee.  

Stichting Organisatie Leren - SOL - Eline Faber

In company programma's 

 1. Persoonlijk Meesterschap: een in-house maatwerk programma, gebaseerd op een jaarprogramma waarin medewerkers hun eigen leercontract schrijven, ze hun eigen kwaliteiten beter leren kennen en ontwikkelen (Clifton strenght analyse), ze wekelijks met collega's reflecteren en dagelijks kort hun eigen leerervaringen vastleggen. Met de focus op leren in en van hun dagelijkse werkpraktijk.

 2. Lerende Praktijk Teams: Training en coaching. Voor teams die staan voor het oplossen van complexe vraagstukken of het realiseren van innovatieve toepassingen. Na een driedaagse training begeleiden we teams met een coachingstraject van 4 tot 8 maanden, waarin we het leren centraal stellen. Deze methode leidt tot betere resultaten, gemotiveerde medewerkers en een duurzaam ontwikkelmodel.

 3. Lerend Leiderschap: het leiderschap van het middle management is voor een belangrijk deel bepalend voor het succes van het creëren van een lerende cultuur/lerende organisatie. Wij bieden een leiderschapsprogramma met een doorlooptijd van drie maanden dat de focus legt op het ontwikkelen van een betekenisvolle leer- en werkomgeving als basis voor duurzame resultaten.

 4. Lerende Cultuur: een cultuur van leren is voorwaarde voor het ontwikkelen van een (meer) lerende organisatie. Om dit te realiseren is een geïntegreerde combinatie van drie programma's aan te bevelen (mens, team, leiderschap). De grote uitdaging zit in het opstarten van het proces richting lerende cultuur. Hiervoor spelen we in op bestaande behoeften, energie, ervaringen en kwaliteiten aanwezig in de organisatie.

 5. Lerende Organisatie: organisaties die het verlangen hebben om meer lerend te worden kunnen veel van elkaar leren. Wij faciliteren dit leren van, met en door elkaar door vier keer per jaar een netwerkbijeenkomst te organiseren voor teams die hier intern verantwoordelijk voor zijn.

 6. Lerende Maatschappij: Voor het oplossen van problemen waar niemand een antwoord op heeft. Met onze kennis van en ervaring in het maatschappelijk veld, ondersteunen we groepen met uiteenlopende belangen, door het creëren van een vertrouwde leer- en werkomgeving waarin alle betrokken partijen zich gehoord en gezien voelen.

Werkvormen en workshops

Kort / krachtig:

 1. Systeemdenken / de IJsberg (Guus Geisen)
 2. Gezamenlijke visie (Eline Faber)
 3. Learnathon (Patrick Bijman & Eline Faber)
 4. Organisatie-opstellingen (Eline Faber)

Lang / duurzaam:

 1. Ontwikkeltraject Lerende Cultuur (Patrick Bijman & Eline Faber)
 2. Ontwikkeltraject Lerende Mens (Nicolette Groen & Patrick Bijman)
 3. Ontwikkeltraject Lerende Teams (Eline Faber, Patrick Bijman, Nicolette Groen & Frans Beskers)
 4. Netwerkbijeenkomsten Lerende Organisatie (Guus Geisen & Eline Faber)
 5. Lerende Maatschappij (Rembrandt Zegers & Guus Geisen)
 6. Leadership@Work (Frans Beskers, Nicolette Groen & Patrick Bijman)

Overzicht SOL Trainingen

All courses...
 • All courses...
 • Topics
 • SOL Support
 • Access restrictions
 • Subscribers only
 • Premium course
 • No registration required

Subscribers only

Text

Text

Rock your SELF is een persoonlijk meesterschapsprogramma voor jongeren. Leerlingen/studenten in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar ontwikkelen zelf antwoorden op de vragen; wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat wil ik creëren in de wereld? En hoe kan ik dat doen met respect voor de samenleving?

13 Lessons - None

Subscribers only

Text

Text

Rock your SELF is een persoonlijk meesterschap programma voor jongeren. Leerlingen/studenten in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar ontwikkelen zelf antwoorden op de vragen; wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat wil ik creëren in de wereld? En hoe kan ik dat doen met respect voor de samenleving? Met als doel (meer) regie over hun eigen leven te krijgen.
Met dit zogenaamde "Train de Trainer programma" kunnen de deelnemers docenten ondersteunen bij het verzorgen van klassikale dagprogramma's gericht op Persoonlijk Meesterschap.

17 Lessons - None

Subscribers only

Text

Text

Organizations that develop a Learning Culture realize magical results. They become frontrunner organizations where employees are more happy and productive. Where changes and innovations get off the ground much more easy And where the organization is more flexible to deal with change and more attractive and inclusive to work for.

45 Lessons - None

Subscribers only

Guide

Guide

Lerende Praktijk Teams is een zich in de praktijk bewezen, krachtige team-methodiek waarmee je een betekenisvolle leer- en werkomgeving realiseert. Dit vormt de basis voor teams om zich te ontwikkelen tot zogenaamde “high performing teams”.

Een methodiek die geleidelijk kan worden uitgebouwd naar meerdere teams. Wat op termijn kan resulteren in een meer lerende cultuur. We noemen dit ook wel het “Waterlelie model”. Waterlelies groeien moeilijk in een sloot. Maar, groeit en bloeit er één, dan zit in no time de hele sloot vol bloeiende waterlelies.

Zo werkt het ook met LPT’s (Lerende Praktijk Teams). Het eerste team krijgt het meest voor de kiezen. Gaat het meeste leren. Heeft een hoog uithoudingsvermogen. Zal zich als eerste moeten bewijzen. Pas dan volgen er meer.

LPT’s bestaan uit 6 tot 8 medewerkers en pakken een concreet complex probleem of (innovatie)project op.

1 Lessons - None

Stichting Organisatie Leren (SOL) is gevestigd in Haarlem. We staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41211494.
Onze bankrekening: NL55 TRIO 0254 8476 33. Je kunt ons bereiken via: patrick.solnetherlands@gmail.nl

>
nl_NLNederlands