DAG VAN DE LERENDE ORGANISATIE (geannuleerd)

25 november 2021

We hebben als SOL d.d. 1 november 2021 besloten dat de Dag van de Lerende Organisatie dit jaar geen doorgang kan vinden. Er blijken in de praktijk nog veel vragen en onzekerheden te zijn over het organiseren van een live event. Dit heeft geleid tot een te beperkt aantal aanmeldingen. Helaas te weinig om een dergelijk grootschalig event op een kwalitatief voldoende wijze uit te voeren.

We blijven als SOL actief op het gebied van de Lerende Cultuur en verwachten op korte termijn meer kleinschalige sessies op dit gebied te organiseren.

Thema: De kracht van een Lerende Cultuur

Stichting Organisatieleren (SOL) organiseert de jaarlijkse Dag van de Lerende Organisatie. Dit jaar staat deze in het teken van de Kracht van een Lerende Cultuur.

Een kwalitatief hoogstaand programma, met veel kennis, kunde en concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De key note wordt verzorgd door Nigel Paine. Hij is specialist op het gebied van de lerende cultuur. 


Alle deelnemers ontvangen gratis Nigel Paines nieuwste boek "Workplace Learning; how to build a culture of continuous employee development".

Lerende cultuur, urgenter dan ooit: 

Het is urgenter en actueler dan ooit, de lerende cultuur. En misschien ook wel complexer dan ooit. Want hoe kun je leren als je je als individu, als organisatie of als maatschappij in een continue staat van stress bevindt? Hoe creëer je een lerende cultuur in deze tijd van razandsnel op elkaar volgende complexe vraagstukken? Op deze Dag van de Lerende Organisatie gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen. 

Keynotespeaker Nigel Paine

Auteur van boeken als  ‘Creativity in the Workplace’, ‘Building Corporate Heroes’ en ‘The Future of E-Learning’. Hij is specialist op het gebied van de lerende cultuur en hij is in zijn dagelijkse werk actief bezig om organisaties te ondersteunen om een dergelijke lerende cultuur te ontwikkelen. In zijn keynote gaat hij in op de vraag of leren in organisaties hetzelfde is als organisatieleren. Lees meer -->


Kies twee van de zes workshops

We hebben zes workshops voor je in petto waarin je leert hoe je een lerende cultuur in jouw organisatie kunt realiseren. Waarschuwing: een quick fix bestaat in dit geval niet, en misschien ga je wel met meer vragen weg dan waarmee je kwam. En dat is precies de bedoeling. Want een lerende cultuur begint met vragen stellen waar in elke organisatie andere antwoorden op mogelijk zijn.


Praktijkverhalen uit

het veld

Bij een lerende cultuur waarin leren door te doen centraal staat, horen natuurlijk inspirerende verhalen uit de praktijk. We hebben diverse prachtige voorbeelden weten te vinden van grote en kleine organisaties die op hun eigen manier proberen een cultuur meer lerend te krijgen. Leer van hun successen, en natuurlijk ook van hun fouten. 

25 november 2021

Kosten € 95,- (excl. btw). SOL Pro leden 50% korting.

Stichting Organisatie Leren SOL NatuurSOL kiest voor de systeembenadering vanuit het perspectief van de natuur. De natuur is één zelfsturend, lerend systeem. Vanuit deze systeembenadering ontwikkel je duurzaam een betekenisvolle leer- en werkomgeving waar medewerkers het fijn vinden om te werken, waar het veilig is om inzichten met elkaar te delen en waar verandering en vernieuwing veel gemakkelijker hun weg vinden door de organisatie. Het ontwikkelen en onderhouden van een cultuur van leren, als fundament voor het ontwikkelen van een lerende organisatie.

Programma

12.30 - 13.00 uur         Inloop en kennismaking, met de mogelijkheid om een broodje te eten

13.00 - 13.30 uur         Welkom door Michel Arends (directeur Team Academy) en dagvoorzitter Eline Faber

13.30 - 14.30 uur         Key note door Nigel Paine 

14.30 - 15.15 uur          Workshop 1: deelname aan één van onderstaande workshops 1 t/m 3

15.15 - 15.45 uur           Pauze

15.45 - 16.30 uur         Workshop 2: deelname aan één van onderstaande workshops 4 t/m 6

16.30 - 17.00 uur         Plenaire afsluiting van de dag.

Workshops

1. Piet Sennema & Carenia Akkermans / Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas werd uitgeroepen tot beste overheidswerkgever en kreeg dit jaar de Futureproof Award.

Vanuit vertrouwen en veiligheid kunnen medewerkers het beste uit zichzelf halen, blijven leren en ontwikkelen en met plezier het verschil maken. In deze workshop vertellen ze hoe ze op deze manier toekomstbestendig en innovatief kunnen zijn.

4. Rembrandt Zegers & Guus Geisen / SOL NL Impact van een lerende cultuur voor onze maatschappij.

In deze workshop wordt het thema "de kracht van een Lerende Cultuur" in een breder perspectief besproken. Wat heeft dit voor potentiële impact op onze maatschappij?

Lees verder -->
2. Philip Lomans /
Netvlies 

In deze dynamische organisatie voelen medewerkers zich eigenaar van hun eigen ontwikkeling en werk. Via deze blog is te lezen hoe dit uitwerkt voor één van hen. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan al negen jaar hand in hand, gebaseerd op de natuurlijke principes van een ecosysteem. Met een dergelijke aanpak ontstaat vanzelf een cultuur van leren binnen de organisatie, waarin leiderschap, zelforganisatie en autonomie een belangrijke rol spelen.

5. P-Direkt / Hoe werkt de overheid aan een lerende cultuur?

Deze workshop wordt verzorgd door P-Direct. Zij zijn dé hr-dienstverlener van de rijksoverheid. P-Direct biedt een breed pakket aan diensten op het snijvlak van hr en ict voor de bijna 140.000 medewerkers en managers die werken bij ministeries en andere overheidsorganisaties. 


Zij vertellen hoe zij werken aan een lerende cultuur en wat zij onderweg tegenkomen. 3. Sjoerd van Arkestijn /
Decathlon

Dit internationale bedrijf ziet het belang van de creatie van een lerende cultuur. In meerdere landen zijn programma's op dit gebied ontwikkeld en uitgezet. Met volop aandacht voor het hierbij horende (lerend) leiderschap.


Hoe dit proces zich ontwikkelt, en tot welke resultaten dit leidt wordt toegelicht in deze workshop.6. Nicolette Groen & Patrick Bijman / SOL NL MOOC, SOL Global

Met SOL NL hebben we het afgelopen jaar intensief samengewerkt met andere SOL landen aan een zogenaamde MOOC (Massive Open Online Course)  op het gebied van Lerende Cultuur. Wat zijn de potentiële voordelen van een meer lerende cultuur? Hoe bevorder je een dergelijke cultuur van leren? Welke organisaties (profit & non-profit) zijn hiermee bezig en wat kunnen we hiervan leren? In deze workshop een toelichting op de behaalde resultaten.

Lees meer over wat onze visie is op de lerende cultuur


Met dank aan partner Team Academy Amsterdam (School for Entrepreneurship)

Evenementen zoals deze Dag van de Lerende Organisatie kunnen we alleen maar organiseren met hulp en ondersteuning van aan SOL verbonden partners. Hiermee kunnen wij onze SOL doelstelling vorm en inhoud geven: "Stichting Organisatie Leren is gericht op het ontwikkelen van duurzame organisaties, ten goede van mens, maatschappij en milieu".

Locatie, kosten & voorwaarden in verband met Covid19

De Dag van de Lerende Organisatie wordt georganiseerd bij Team Academy Amsterdam, Vlaardingenlaan 15, Amsterdam. In verband met Covid19, is dit evenement op deze locatie alleen toegankelijk met een Corona-pas.


De kosten voor deelname bedragen € 95,- per persoon (excl. btw). SOL Pro leden krijgen 50% korting.

De organisatie houdt zich het recht voor om, indien zij de organisatie van een live event op locatie niet verantwoord acht, het evenement uit te stellen of om te zetten naar een online event. Dit zal uiterlijk twee weken van tevoren (11 november 2021) kenbaar worden gemaakt. Annulering/teruggave van inschrijfgeld is op dat moment mogelijk.

Ja, ik meld mij aan voor de Dag van de Lerende Organisatie

En ik ontvang gratis Nigel Paines nieuwste boek "Workplace Learning; how to build a culture of continuous development"

Vragen? 

Heb je vragen over het evenement, de sprekers of de locatie? 

Neem contact op met Patrick Bijman, patrick.solnetherlands@gmail.com

Word gratis lid van de SOL Community en ontvang direct het e-paper "The power of a Learning Culture" in je mailbox!

>
nl_NLNederlands