DAG VAN DE LERENDE ORGANISATIE

Het hoe en waarom van een Lerend Klimaat

29 september 2022 (12.00 - 17.00 uur)
Team Academy Amsterdam 


In samenwerking met Studytube
Wij hebben een gezamenlijke visie op het ontwikkelen van leren in organisaties. 


Lerend klimaat, urgenter dan ooit: 

Het is urgenter en actueler dan ooit, het ontwikkelen van een lerend klimaat in je organisatie. En misschien ook wel complexer dan ooit. Want hoe kun je leren als je je als individu, als organisatie of als maatschappij in een continue staat van stress bevindt? Hoe creëer je een lerende cultuur in deze tijd van razendsnel op elkaar volgende complexe vraagstukken? Op deze Dag van de Lerende Organisatie gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen. 

Keynotespeaker Peter Senge

Bekend als de grondlegger van het begrip "Lerende organisatie". Met het boek 'The Fifth  Discipline' als belangrijkste wapenfeit. Een boek dat nog steeds actueel is.

Hoewel het boek al decennia geleden geschreven is, wordt het nog steeds gebruikt als basis voor organisaties die meer lerend willen worden.

Kies twee van de zes workshops

We hebben zes workshops voor je in petto waarin je voorbeelden krijgt van organisaties die, direct of indirect, met dit thema in de praktijk bezig zijn. Geen kant en klare quick wins. Maar verhalen van organisaties die met vallen en opstaan het belang van het hebben van een lerend klimaat hebben ontdekt. 

Praktijkverhalen

Als Stichting Organisatie Leren geloven wij dat je het meeste leert door de praktijk. Door zelf te doen en door te leren van wat anderen hebben gedaan. We richten ons in de praktijkverhalen zowel op het succes als de worsteling. Want zonder wrijving geen glans en zonder fouten wordt er weinig geleerd. 

Programma

12.00 uur - Welkom met een broodje

12.30 uur - Welkom door dagvoorzitter Eline Faber en uitleg van het programma

12.35 uur - Interview met de twee gastheren: Arno Jongsma, namens Studytube en Patrick Bijman, voorzitter SOL

13.00 uur - Introductie 6 workshops

13.15 uur - Eerste ronde workshops

14.15 uur - Pauze

14.30 uur - Tweede ronde workshops


15.30 uur - Pauze


15.45 uur - Peter Senge (online): A culture of learning: why and how?

16.45 uur - Afsluiting door dagvoorzitter en de twee gastheren Arno Jongsma en Patrick Bijman

17.00 uur - Nazit, met hapje en drankje

18.00 uur - Einde

Workshops

1. Teamontwikkeling als basis voor een lerend klimaat op het Werkplein 

Werkplein Drentsche Aa is een organisatie zonder teamleiders, waarbij directie en medewerkers samen sturen. In oktober 2021 is gestart met O3, oftewel Ontmoeten, Onderzoeken en Ontwikkelen, dat startte met een intensief ontwikkeltraject van zeven modules. De effecten van deze teamontwikkeling zijn duidelijk merkbaar. Meer betrokkenheid bij de missie en visie, energieke teams en betere samenwerking. 

4. Wat leert de maatschappij ons en wat leert de maatschappij van ons?

Guus Geisen en Rembrandt Zegers gaan met de deelnemers het gesprek aan over de maatschappij, ons ecosysteem. Het wordt een bijzonder gesprek over het leren in en als maatschappij. Door afstand te nemen zul je kunnen waarnemen wat er gebeurt en wat dat betekent voor ons als individu, als groep en voor de maatschappij. Het doel hiervan is om stil te staan, ruimte te creëren om echt aanwezig te kunnen zijn en de complexiteit te kunnen begrijpen. 


2. De mens centraal  
Philip Lomans, Netvlies & Nicolette Groen, SOL NL

In deze dynamische organisatie voelen medewerkers zich eigenaar van hun eigen ontwikkeling en werk. Via deze blog is te lezen hoe dit uitwerkt voor één van hen. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan al negen jaar hand in hand, gebaseerd op de natuurlijke principes van een ecosysteem. Met een dergelijke aanpak ontstaat vanzelf een cultuur van leren binnen de organisatie, waarin leiderschap, zelforganisatie en autonomie een belangrijke rol spelen.


5.  

Deze workshop wordt ingevuld door Studytube, partner van Stichting Organisatie Leren. 
3. Deze workshop wordt ingevuld door Studytube, partner van Stichting Organisatie Leren. 6.Lerende cultuur in internationaal perspectief Hoe ziet een lerende cultuur er in de praktijk uit? SOL NL heeft samen met partners van SOL in Hongarije, Frankrijk en Spanje in het kader van een gesubsidieerd Erasmus+ project samengewerkt.

In deze landen is bij een organisatie (profit en non-profit) onderzoek gedaan naar de mate van een lerende cultuur, de aspecten daarvan en praktijkverhalen van medewerkers. In Nederland heeft Waterschap Aa en Maas hieraan medewerking verleend. Het project hangt samen met recent ontwikkelde MOOC The magic of the learning culture van SOL, een samenwerking met SOL partners uit Botswana, India en Frankrijk. De praktijkvoorbeelden krijgen daarin ook een plek.

Stichting Organisatie Leren SOL NatuurSOL kiest voor de systeembenadering vanuit het perspectief van de natuur. De natuur is één zelfsturend, lerend systeem. Vanuit deze systeembenadering ontwikkel je duurzaam een betekenisvolle leer- en werkomgeving waar medewerkers het fijn vinden om te werken, waar het veilig is om inzichten met elkaar te delen en waar verandering en vernieuwing veel gemakkelijker hun weg vinden door de organisatie. Het ontwikkelen en onderhouden van een cultuur van leren, als fundament voor het ontwikkelen van een lerende organisatie.

Lees meer over wat onze visie is op de lerende cultuur


Met dank aan partner Team Academy Amsterdam (School for Entrepreneurship)

Evenementen zoals deze Dag van de Lerende Organisatie kunnen we alleen maar organiseren met hulp en ondersteuning van aan SOL verbonden partners. Hiermee kunnen wij onze SOL doelstelling vorm en inhoud geven: "Stichting Organisatie Leren is gericht op het ontwikkelen van duurzame organisaties, ten goede van mens, maatschappij en milieu".

Locatie, kosten & voorwaarden in verband met Covid19

De Dag van de Lerende Organisatie wordt georganiseerd bij Team Academy Amsterdam, Vlaardingenlaan 15, Amsterdam. 

De kosten voor deelname bedragen € 95,- per persoon (excl. btw). Early-birds kunnen tot 1 september aanmelden voor 

€ 45,- per persoon (excl. btw).  

De organisatie houdt zich het recht voor om, indien zij de organisatie van een live event op locatie niet verantwoord acht, het evenement uit te stellen of om te zetten naar een online event. Dit zal uiterlijk twee weken van tevoren (15 september 2022) kenbaar worden gemaakt. Annulering/teruggave van inschrijfgeld is op dat moment mogelijk.

Vragen? 

Heb je vragen over het evenement, de sprekers of de locatie? 

Neem contact op met Patrick Bijman, patrick.solnetherlands@gmail.com

Word gratis lid van de SOL Community en ontvang direct het e-paper "The power of a Learning Culture" in je mailbox!

>
nl_NLNederlands