SOL NL is een hub voor de Inner Development Goals (IDG's) beweging in Nederland

Met SOL organiseren wij events op het gebied van IDG's. Met als doel om dit gedachtengoed te helpen verspreiden zodat mensen, zowel persoonlijk als professioneel, hiermee in hun dagelijkse praktijk aan de gang kunnen gaan.

Mensen met een hoge mate van Persoonlijk Meesterschap zijn in staat om voor een belangrijk deel hun eigen toekomst vorm en inhoud te geven. Zij stellen zich de vraag "Wat is de realiteit?" Vervolgens kijken ze naar “Wat  wil ik creëren? Het verschil tussen realiteit en ambitie leidt bij hen tot "Creatieve spanning". Ze zetten hun eigen mindset, skillset en toolset in om hun ambitie te realiseren.

 Sluit je aan bij de IDG hub van Stichting Organisatie Leren en ontvang regelmatig informatie en uitnodigingen op dit gebied


Lerende organisaties bestaan niet, het zijn de mensen in de organisatie die zich ontwikkelen waardoor organisaties meer lerend worden. Daarbij speelt Persoonlijk Meesterschap een centrale rol. Gericht op een groei in professionele én persoonlijke ontwikkeling. Onze visie hierop hebben wij verwoord in ons E-book Persoonlijk Meesterschap. Kijk hiervoor op onze website.

SOL Nederland ondersteunt de creatie van een lerende cultuur waarbij deelnemers ‘on the job’ bekwaamheden verwerven waarmee ze duurzaam kunnen participeren in nieuwe (werk)situaties, om daar uitdagende vraagstukken op te lossen, in een zich continu veranderende samenleving.

Patrick Bijman

Trekker IDG hub SOL NL

Patrick Bijman: trekker IDG hub NL

Met Stichting Organisatie Leren (SOL) hebben we in het development team de taken onderling verdeeld. Patrick Bijman is verantwoordelijk voor de IDG hub via SOL NL.


Patrick is voorzitter van Stichting Organisatie Leren. Hij propageert actie. Mooie woorden en theorieën zijn waardevol, maar uiteindelijk gaat het er om wat je hiermee doet in de praktijk, voor jezelf en voor anderen!

Copyright - Stichting Organisatie Leren

>
nl_NLNederlands