SOL is specialist op het gebied van het ontwikkelen, implementeren én onderhouden van een Lerende Cultuur.

Veel cultuurveranderingen stranden in goede bedoelingen. Ons advies: don't change culture by changing the culture (zie bovenstaande video).


Als SOL hebben we veel organisatieculturen zien veranderen. Maar je creëert vaak het tegenovergestelde als je jezelf primair richt op deze cultuurverandering zelf. Richt je focus op een aanpassing van de achterliggende structuur, bij voorkeur met de input van alle betrokkenen, dan komen de resultaten vanzelf!

 Download direct gratis het E-book The Magic of a Learning Culture

SOL Nederland ondersteunt de creatie van een lerende cultuur waarbij deelnemers ‘on the job’ bekwaamheden verwerven waarmee ze duurzaam kunnen participeren in nieuwe (werk)situaties, om daar uitdagende vraagstukken op te lossen, in een zich continu veranderende samenleving.

Een lerende cultuur vormt als het ware het fundament voor het leren binnen organisaties. Waarbij we als SOL nadrukkelijk kijken naar zowel het formele als het informele leren (learning on the job).


Onze visie hierop is verwoord in een E-book (The magic of a Learning Culture / zie link hierboven). En gezamenlijk met andere SOL landen is gewerkt aan de realisatie van een Massive Open Online Course (MOOC) met dezelfde titel. Hiervoor is onderzoek gedaan in diverse landen naar het ‘waarom, hoe en wat’ van het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een lerende cultuur.


De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat de meest succesvolle organisaties zich niet richten op het leren zelf, maar op het faciliteren van het leren. Zo creëren ze op een natuurlijke manier een lerende cultuur en werken aan hun lerend vermogen.

Met Stichting Organisatie Leren richten wij ons op 6 aandachtsgebieden (zie hierboven). Ieder specialisme is als een 'taartpunt' verbonden met de andere onderdelen op het gebied van leren. Het specialisme "Lerende Cultuur" wordt binnen organisaties via maatwerk aangeboden.

In Company programma Lerende Cultuur

Zodra de organisatie er 'rijp' voor is, is het zinvol om een maatwerk traject in te gaan. Uiteraard gericht op de praktijk. Met de mogelijkheid voor experimenten, maar ook trainingen en coaching behoren tot de mogelijkheden.


Wij als SOL benadrukken daarbij de focus op een systemische aanpak met zicht op het geheel. Met maatregelen gericht op mens, team en organisatie. Meer informatie over onze aanpak van In Company trajecten gericht op het ontwikkelen van een lerende cultuur kun je hieronder aanvragen.


Wat mensen zeggen......

Stichting Organisatie Leren - SOL _ bevordert leren als mens team organisatie en maatschappij

“Ik heb zin om er in te duiken”

“Op 24 februari 2022 heeft Patrick Bijman van SOL Netherlands ons enthousiast en genereus door de MOOC ‘The magic of a learning culture’ geleid. Deze MOOC, die in het afgelopen jaar is ontwikkeld, bevat doorleefde kennis over de weg naar een learning culture, via leren op het niveau van mensen, teams, organisaties en uiteindelijk zelfs de samenleving.


Er waren weinig mensen op de workshop afgekomen, waardoor we bijna privétraining kregen en al onze vragen rustig konden worden beantwoord. Naar aanleiding daarvan ontstond er een interessant en geanimeerd gesprek. De toelichting op de MOOC helpt om in te kunnen schatten welke waardevolle kennis erin besloten ligt. Ik heb zin om er in te duiken! Vraag Patrick naar de terugkijklink.


Ik wens iedereen met interesse voor een learning culture veel leerplezier toe met de MOOC! – Renate Beckers, ”  ”  

Renate Beckers
Rijksconsultant bij ministerie van Binnenlandse Zaken
Patrick Bijman

Specialist Lerende Cultuur

Patrick Bijman: Specialist Lerende Cultuur

Met Stichting Organisatie Leren (SOL) hebben we in het development team de taken onderling verdeeld. Patrick Bijman is verantwoordelijk voor het onderdeel Lerende Cultuur.


Patrick heeft als ambitie om organisaties meer "levend" te maken. Organisaties waar het fijn is om te werken. Die veranderen van statisch (re-actief) naar dynamisch(pro-actief). Waar verandering niet schoksgewijs gaat via reorganisaties maar meer natuurlijk door zelfsturing of zelf-organisatie met een hoog ontwikkeld lerend vermogen.

Copyright - Stichting Organisatie Leren

>
nl_NLNederlands