Learnathon

Focus op Presteren én Leren

Een Learnathon is een (jaarlijkse) bijeenkomst met het eigen personeel gericht op Presteren én Leren tegelijk.

Met behulp van een Learnathon* worden medewerkers persoonlijk betrokken bij hun eigen ontwikkeling en die van de organisatie. Ideeën om beter te presteren en te leren worden door de deelnemers zelf ingebracht, besproken en uitgewerkt.

Why?

Een lerende organisatie scoort beter op het gebied van bijvoorbeeld productiviteit, winstgevendheid en innovatie. Maar het opzetten van een lerende organisatie is geen sinecure. De basis hiervoor ligt in een (sterke) verbetering van de empowerment van de medewerkers. De ervaring leert dat de weg hier naar toe leidt via het ontwikkelen/stimuleren van een lerende cultuur. Onderzoek toont aan dat in een lerende cultuur 8 van de 10 medewerkers empowered zijn! Een Learnathon kan hier een positieve bijdrage aan leveren.

In de Learnathon ligt de focus op Presteren. Alle deelnemers worden gevraagd ideeën naar voren te brengen wat kan worden verbeterd, veranderd, vernieuwd. Zijn de meest veelbelovende ideeën benoemd, dan komt het accent vervolgens op Leren te liggen. 

Door periodiek (jaarlijks?) in Learnathons bij elkaar te komen ontstaat automatisch een leercyclus met een natuurlijk evaluatie- en reflectiemoment.

 

How?

Het duurt vaak vele jaren om te komen tot een waarlijk lerende cultuur. Hiervoor is gedragsverandering noodzakelijk die alleen maar is te bereiken door betrokken en gemotiveerde medewerkers.

Tijdens een (jaarlijkse) Learnathon worden lerende projecten opgestart, geëvalueerd en/of afgerond. Het eigenaarschap van de deelnemers is groot als ze hiervoor het noodzakelijke vertrouwen, ondersteuning en waardering ontvangen van het management.

Bij een Learnathon wordt gebruik gemaakt van het creatieve vermogen van het collectief om te innoveren. Veelbelovende projecten worden opgestart door middel van snelle, kleine experimenten. Alles wat haalbaar en betaalbaar lijkt / blijkt wordt in een lerend traject uitgezet.

Een Learnathon wordt georganiseerd voor en door de eigen medewerkers. Sol professionals kunnen worden gevraagd om dit proces te ondersteunen.

What?

Een (jaarlijkse) Learnathon duurt minimaal een halve-, en bij voorkeur een hele dag. Hieraan nemen in principe alleen die medewerkers deel die hier zelf voor kiezen.

Afhankelijk van de omvang biedt de Learnathon (onderdelen van) het volgende:

  • Bespreken van bestaande verbeter- of innovatieprojecten (veelal door de verantwoordelijke teamleden/teamleider).
  • Het uitwerken en pitchen van nieuwe projecten gericht op verbetering, verandering of vernieuwing (vanuit eigen medewerkers), waarbij naast prestatiedoelen ook leerdoelen worden geformuleerd.
  • Inspiratie in de vorm van korte workshops/trainingen zoals systeemdenken, organisatie opstellingen, Persoonlijk Meesterschap, Lerende Organisatie Praktijk Teams.
  • Het borgen c.q. ontsluiten van de (leer)resultaten binnen de organisatie (HR / ICT e.d.).
  • Het (jaarlijks) invullen van een scan / vragenlijst door medewerkers, waarmee de weg richting volwassenheid van de lerende organisatie kan worden gemeten en gevisualiseerd.
  • Het vastleggen en zichtbaar maken van de resultaten van al deze activiteiten (zowel harde- als zachte resultaten) middels evaluatie en communicatie.

Maatwerk: Het is onze (internationale) ervaring dat de Learnathons jaarlijks groeien in omvang en kwaliteit. Het worden ‘ijkpunten’ in een groei naar een lerende cultuur. Is er bij de eerste learnathons nog (veel) externe ondersteuning nodig, na een aantal jaren wordt de regie veelal volledig overgenomen door de eigen medewerkers. De organisatie van een Learnathon is dan ook maatwerk. De praktijk leert dat er Learnathons worden georganiseerd voor groepen van diverse omvang (van 10 tot 500 personen). We gaan graag met u in gesprek om te komen tot een passend voorstel.

 

* Het woord ‘learnathon’ is afgeleid van het begrip Hackathon. Een hackathon is een bijeenkomst van (oorspronkelijk) software- en website-ontwikkelaars, designers en business-strategisten om gezamenlijk aan een thema te werken. Het doel is, dat meestal in 24 uur tijd, een innovatieve en creatieve oplossing wordt bedacht omtrent een bepaald thema of om een probleem van een bedrijf op te lossen

>
nl_NLNederlands