PERSOONLIJK MEESTERSCHAP

In Company programma 

Ontwikkel je medewerkers als Mens en als Professional!

Stichting Organisatie Leren (SOL) bevordert het leren als mens, team, organisatie en maatschappij.

Er bestaat geen Lerende Organisatie. Het zijn de mensen die leren en die er voor zorgen dat een organisatie een reden van bestaan heeft én houdt!

Persoonlijk Meesterschap staat aan de basis van al het leren. Door te investeren in de mens verbeteren de resultaten én wordt de organisatie een steeds aantrekkelijker werkgever.

Lees hier hoe wij Persoonlijk Meesterschap helpen ontwikkelen in organisaties (profit & not-for-profit). Dit doen wij altijd in afstemming met de organisatie zelf (maatwerk).

Persoonlijk Meesterschap ontwikkelen binnen de eigen organisatie: Why, How & What?

WHY?

Persoonlijk Meesterschap bestaat uit twee onderdelen. Groeien als mens & groeien als professional. Dit laatste kan het beste binnen de organisatie aan de hand van de dagelijkse bedrijfs-praktijk.

HOW?

Uiteindelijk gaat het bij Persoonlijk Meesterschap om het veranderen van houding en gedrag. Dit is een langdurig traject dat is gebaad bij een vertrouwde / veilige omgeving in een herkenbaar en steeds terug kerend ritme.

WHAT?

Wij bieden een maatwerk traject waarbij de klant zelf bepaalt wat wordt uitbesteed en wat door de organisatie zelf wordt gedaan. Met als doel om uiteindelijk alles in eigen beheer uit te voeren en te begeleiden.

Persoonlijk meesterschap: why

WHY?

Stichting Organisatie Leren - SOL - what-if-we-train-them

Investeren in Persoonlijk Meesterschap loont! Direct in hogere opbrengsten. Maar op termijn ook door een grotere aantrekkelijkheid als organisatie. 

Het is voor organisaties van groot belang om aandacht te besteden aan Persoonlijk Meesterschap.

Medewerkers gaan beter presteren als ze groeien als persoon. Ze weten steeds beter wat hun kwaliteiten zijn en gaan deze steeds bewuster inzetten. Ze krijgen meer zelfvertrouwen wat ten goede komt aan hun inbreng en bijdrage. Maar het belangrijkste is dat medewerkers gelukkiger worden in hun werk. Dit leidt tot betrokkenheid en een grotere aantrekkelijkheid als organisatie.

HOW?

Praktijk staat centraal

Alle oefeningen, experimenten e.d. worden direct gekoppeld aan één of meer concrete casussen. De focus ligt continu op de praktijk!

  • Mindset: Het belangrijkste voor Persoonlijk Meesterschap is dat de focus is gericht op het ontwikkelen van een zogenaamde Growth Mindset en de hierbij benodigde nieuwsgierigheid. 
  • Skillset: Daarbij richten wij ons vooral op het ontwikkelen van die kwaliteiten en talenten die van nature aanwezig zijn. We ontwikkelen deze naar zogenaamde "powerskills" (Ik & mezelf, Ik & de ander, Ik & het systeem).
  • De toolset die we inzetten heeft een herkenbaar/terugkerend ritme. Gericht op het uiteindelijk ontwikkelen van een andere houding en gedrag.

WHAT?

We kiezen bij Persoonlijk Meesterschap voor maatwerk. Waarbij we alleen aan de slag gaan met medewerkers die hier zelf voor hebben gekozen.

Medewerkers worden gevraagd om een motivatiebrief te schrijven voor een plek in dit Persoonlijk Ontwikkeltraject. Dit zorgt voor inzet en betrokkenheid. Voor hen is een E-book Persoonlijk Meesterschap beschikbaar. En we organiseren regelmatig online voorlichtingen.

De basis hiervoor is het ontwikkelprogramma "Boost your SELF". Een programma verbonden aan de Community of Practice "Persoonlijk Meesterschap". 

Met de organisatie worden afspraken gemaakt over de samenwerking met de afdeling Personeel/HR/L&D. Wie doet wat en op welke wijze wordt de inbreng van SOL ingezet en weer afgebouwd? Lees onze brochure voor meer informatie en achtergrond.

De doelstellingen worden bepaald door de deelnemers zelf. Dit in afstemming met hun team/afdeling (manager).

Een mooi voorbeeld van Learning on the Job bij Danone

Onze heartbeat methodiek (leermomenten creëren elk jaar, elk kwartaal, elke maand, elke week en elke dag) komt mooi naar voren bij Danone met "one learning a day".

Ja, ik heb interesse in het in-company traject Persoonlijk Meesterschap. Neem svp contact op met mij.

Nicolette Groen &
Patrick Bijman

Specialisten Persoonlijk Meesterschap

Nicolette Groen & Patrick Bijman: trekkers van het
In Company traject "Persoonlijk Meesterschap"

Met Stichting Organisatie Leren (SOL NL) hebben we in het development team de taken onderling verdeeld. Nicolette Groen & Patrick Bijman zijn verantwoordelijk voor het onderdeel "In Company traject Persoonlijk Meesterschap"

  • Nicolette is personal teamcoach en specialist Sterke Punten (Strenths). Het is haar missie om het werken in organisaties leuker én succesvoller te maken. Door te zorgen dat de werkplek een plek is waar mensen gelukkig en betrokken kunnen zijn. En waar mensen hun talenten kunnen inzetten en waar ze willen, mogen en kunnen leren.
  • Patrick is business coach en kijkt naar het grotere geheel. Zijn uitdaging zit in het formaliseren van het informele leren. Oftewel, het zichtbaar / meetbaar maken van al dat leren wat voor veel mensen onzichtbaar is. Waarbij de focus wordt gelegd op het realiseren van resultaten in de praktijk (leren niet als doel, maar als middel).
>
nl_NLNederlands