SOL is specialist op het gebied van
Persoonlijk Meesterschap

Met SOL richten wij ons op leren als Mens, als Team, als Organisatie en als Maatschappij. Ter ondersteuning hiervan hebben wij tevens aandacht voor Lerend Leiderschap en Lerende Cultuur. De basis voor dit alles wordt gevormd door het leren als Mens.

Mensen met een hoge mate van Persoonlijk Meesterschap zijn in staat om voor een belangrijk deel hun eigen toekomst vorm en inhoud te geven. Zij stellen zich de vraag "Wat is de realiteit?" Vervolgens kijken ze naar “Wat  wil ik creëren? Het verschil tussen realiteit en ambitie leidt bij hen tot "Creatieve spanning". Ze zetten hun eigen mindset, skillset en toolset in om hun ambitie te realiseren.

Lerende organisaties bestaan niet, het zijn de mensen in de organisatie die zich ontwikkelen waardoor organisaties meer lerend worden. Daarbij speelt Persoonlijk Meesterschap een centrale rol. Gericht op een groei in professionele én persoonlijke ontwikkeling. Onze visie hierop hebben wij verwoord in ons E-book Persoonlijk Meesterschap.

 Ontvang direct gratis het E-book Persoonlijk Meesterschap
(Boost your SELF) in je mailbox!

SOL Nederland ondersteunt de creatie van een lerende cultuur waarbij deelnemers ‘on the job’ bekwaamheden verwerven waarmee ze duurzaam kunnen participeren in nieuwe (werk)situaties, om daar uitdagende vraagstukken op te lossen, in een zich continu veranderende samenleving.

Om de Lerende Mens te helpen bij het ontwikkelen van Persoonlijk Meesterschap hebben we als SOL een viertal tools ontwikkeld. Deze staan hierboven vermeld. In dit deel van SOL Pro een overzicht van de begeleiding, training en coaching op het gebied van Leren als Mens.

SOL Pro: Begeleiding, training & coaching

SOL heeft een Community of Practice ontwikkeld gericht op Persoonlijk Meesterschap. In dit intervisie programma staan de begrippen Mindset, Skillset & Toolset centraal. 

Daarnaast is er het jaarprogramma "Boost your SELF". Klik hier voor meer informatie.

SOL Support: In Company traject

SOL ondersteunt organisaties om hun medewerkers collectief te laten leren. In het in-company traject staat leren van, met en door elkaar centraal. Praktijkonderzoek wijst uit dat dit niet alleen veel effectief is als individueel leren, het is ook nog eens veel leuker!

Nicolette Groen

Specialist Persoonlijk Meesterschap

Nicolette Groen: trekker Persoonlijk Meesterschap

Met Stichting Organisatie Leren (SOL) hebben we in het development team de taken onderling verdeeld. Nicolette Groen is verantwoordelijk voor het onderdeel Persoonlijk Meesterschap.


Nicolette is personal teamcoach en specialist Sterke Punten (Strenths). Het is haar missie om het werken in organisaties leuker én succesvoller te maken. Door te zorgen dat de werkplek een plek is waar mensen gelukkig en betrokken kunnen zijn. En waar mensen hun talenten kunnen inzetten en waar ze willen, mogen en kunnen leren.

Copyright - Stichting Organisatie Leren

>
nl_NLNederlands