aLLES OVER SOL

De drijvende kracht achter Stichting Organisatie Leren (SOL) is het SOL Development Team. In februari 2019 bij elkaar gezet door voorzitter Patrick Bijman, en sindsdien hard aan het werk om de lerende cultuur in organisaties en de samenleving te bevorderen. We stellen ze aan je voor:

Het sOL Development Team, aangenaam! 

Met zes gepassioneerde professionals werken wij hard aan onze missie: mensen, teams, organisaties én de samenleving ondersteunen om vanuit een lerende manier om te gaan met moeilijke vraagstukken. Leren is het fundament van ons werk, en dat is meteen ook de uitdaging in onze samenwerking.


Wij zijn zo divers en komen uit zulke verschillende werelden, dat wij altijd toetsen of onze werkelijkheid ook de werkelijkheid van de ander is. Inmiddels genieten wij met volle teugen van onze verschillen en omarmen we de conflicten die daardoor ontstaan. Om op zo'n manier van de ander te kunnen leren, dat gunnen we al onze klanten. 

Patrick Bijman

Voorzitter /  lerende cultuur

Lees meer over Patrick

Patrick is de ‘padre’ van het SOL Development Team. 

Patrick heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling  van organisaties. De basis hiervan is gelegen in een groei van "empowerment". De mens is gemaakt om te leren!

Daarnaast is Patrick verbonden aan DreamStorm. Een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen van lesprogramma’s op het gebied van ondernemerschap en innovatie.

Het centrale motto van DreamStorm is "If you want to realize your dream: WAKE UP!". Hierdoor maken deelnemers bewuste keuzes, kunnen ze goed naar zichzelf kijken en ontwikkelen ze zichzelf sneller en beter.

Frans Beskers

Bestuurslid /  lerend Leiderschap

Lees meer over Frans

Als ervaren rot in het vak en rasechte Rotterdammer is Frans een man die elk team en elke leider aankan. Het is een mensenmens in optima forma en ziet het goud in elk mens. 

In het Development Team is hij de verbinder en de sfeermaker. Telkens herinnert hij er ons aan hoe belangrijk het is dat we als team dichtbij elkaar blijven. 

Frans houdt van gedoe en conflicten in teams. Het laat de betrokkenheid van mensen zien en in het gedoe zit alle informatie die je nodig hebt om er iets moois van te maken. 

Frans is onze chef Leiderschap en kan van elk team een topteam maken.  

Eline Faber

verhalenverteller / lerende teams

Lees meer over Eline

Als Begeleider van Verandering en strategisch adviseur loopt Eline decennia mee in gemeenten en andere overheidsorganisaties die werken aan maatschappelijke veranderingsprocessen. Ze werkt als dagvoorzitter, procesbegeleider en teamcoach. Met een achtergrond in communicatie, marketing en HR is ze de verhalenverteller van het team.


Eline werkt veel met groepen en teams die van A naar B willen, en niet precies weten hoe ze dat moeten aanpakken.  Ze heeft de unieke eigenschap om te 'luisteren naar het systeem'. Ze weet snel wat er nodig is om een team een stap verder te brengen in de ontwikkeling. Daarmee is ze onze Chef Teams.  

Guus Geisen

denker /  lerende organisatie

Lees meer over Guus

Een leven lang leren, dat zou toch zo het levensmotto van Guus kunnen zijn. Hij is de denker binnen ons team en met hem hun je nooit geen inspirerende gesprekken voeren. Met zijn nieuwe inzichten zet hij ons altijd aan tot het verder kijken dan onze neus lang is. Hij werkt al zo lang mét Peter Senge en áán de theorie van het lerend systeem, dat hij altijd vanuit het hele systeem (hoe groot ook) een uitdaging zal benaderen. 


Hij is specialist systeemdenken, auteur en strategisch adviseur op het gebied van leren in het onderwijs. Daarmee is hij met recht onze Chef Organisatie. Overigens, hij zal die eer altijd willen delen met anderen. Immers, in organisaties werk je samen met anderen aan resultaten.  

Nicolette Groen

voelspriet /  lerende mens

Lees meer over Nicolette

Ze heeft haar sporen verdiend bij de politie, en klom daar op tot HR-adviseur. Maar daar was haar loopbaan niet mee klaar. Ze volgde haar hart, verzamelde al haar moed en zegde haar baan op. Ze ging op avontuur in het ondernemerschap en daar heeft ze nooit 1 minuut spijt van gehad.

Nicolette is personal teamcoach en specialist Sterke Punten (Strenght Finder). Bovenal voelt ze feilloos aan wat er nodig is in een groep. Als we als team ergens op vastlopen, kan ze haarfijn de vinger op de zere plek leggen. Ze is daarmee de voelspriet van ons team en onze topchef Mens. 

Rembrandt Zegers

Onderzoeker /  lerende maatschappij

Lees meer over Rembrandt

Rembrandt heeft jarenlange ervaring op het gebied van het begeleiden van organisatieontwikkeling en sociale innovatie, nationaal en internationaal. Hij is sociaal wetenschapper en doet veel op het gebied van duurzaamheid.

De grootste uitdaging in de samenleving is onze relatie met de natuur. De natuur en de mens kun je niet als twee aparte entiteiten zien; ze zijn onderdelen van één inclusief systeem. Maar dat moeten we als samenleving heel snel gaan leren. 


Rembrandt helpt SOL om de dimensie maatschappelijk leren mee te nemen in het geheel. Hij zet ons telkens weer in de noodzakelijke vertraging, zodat we ons blijven afvragen waarom we doen wat we doen. En dat maakt dat we onszelf telkens opnieuw uit kunnen vinden én ons blijven focussen op een lerende cultuur in organisaties en de samenleving. 

 Daarom is hij onze Chef Maatschappij. 

 

Zo begon het...

In februari 2020, vlak voor de Corona-crisis, bracht voorzitter Patrick Bijman een stel ondernemers bij elkaar, om samen te gaan werken aan een nieuwe missie: wendbare organisaties, met gelukkige medewerkers en een lerende cultuur. Het avontuur begon met een tweedaagse in Wezep en Eline Faber maakte er een filmpje over: 

Waarom een lerende cultuur? 

Tegenwoordig hoor je veel mensen praten over het creëren van een lerende organisatie. Het gevaar hiervan is dat de focus van 'het leren'  vooral ligt op het geven van workshops, trainingen en leergangen voor medewerkers (het formele leren).


Terwijl de grootste uitdaging ligt op het gebied van het leren van en met elkaar in de dagelijkse praktijk (het informele leren). Daarom werken wij als SOL aan de creatie van betekenisvolle leer- en werkomgevingen (creating the space).


Het fundament hiervoor zit in het ontwikkelen van een cultuur van leren, waarbij we ons richten op het hele systeem: mens, team, leider, organisatie en cultuur. 

Voordeel 1:
Gelukkige medewerkers

Onderzoek van Bersin toont aan dat medewerkers in een lerende cultuur gelukkiger en productiever zijn. Mensen kunnen meer zichzelf zijn, mogen fouten maken én onderzoeken hoe de fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden. In een lerende organisatie is een sterker gevoel voor verantwoordelijkheid voor een hoger doel. Het aanspreken op die gezamenlijke verantwoordelijkheid is ook veel eenvoudiger in een lerende organisatie. 

Voordeel 2:
Wendbare organisatie 

Een organisatie met een lerende cultuur is een flexibelere organisatie. Het kan beter omgaan met verandering, omdat er in de praktijk geleerd wordt, en er tijd en ruimte is om de ontwikkelingen van buitenaf te duiden en daarnaar te handelen. Daardoor is een organisatie wendbaar en innovatiever. Samen, in een lerende setting, werken aan uitdagingen zorgt per definitie voor een innovatievere output. 


Voordeel 3:
Zelf organiserend team

Zelfsturing of zelforganisatie heeft een negatieve reputatie gekregen, vooral vanwege een verkeerde implementatie. Zelforganisatie is bij een lerende cultuur echter een automatisch gevolg, geen doel op zich. Doordat medewerkers mogen leren in hun werk, en er een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gevoeld, zullen medewerkers die verantwoordelijkheid automatisch willen krijgen. Dit vergt wel het nodige van het leiderschap.  

over sOL

Stichting Organisatie Leren maakt deel uit van de wereldwijde beweging Society for Organizational Learning. 


In de jaren '90 is de Society for Organizational Learning opgezet vanuit MIT, door onder andere Peter Senge. Nederland was één van de eerste SOL-landen, zie hiervoor de NL-geschiedenis. In 2021 hebben wij in Nederland de naam veranderd naar Stichting Organisatie Leren, maar we maken nog steeds deel uit van het internationale netwerk. 


Peter Senge blijft onze inspirator, en de theorie van het lerend systeem is in deze tijd zeker nog relevant, maar wij zien in deze verandering van tijdperken vooral behoefte aan een meer lerende maatschappij, een lerende bureaucratie en een lerende overheid. 


Dat is een grote uitdaging, maar geen onrealistische. Wij geloven dat we dit samen kunnen bereiken, door ons te richten op het hele systeem én op de verschillende delen.


Daarom hebben wij een breed pakket aan dienstverlening ontwikkeld, voor de individuele medewerker, de leider, het team, de organisatie, het systeem, de cultuur en de maatschappij.

SOL is een stichting; wij willen professionals helpen om te leren als mens, team, organisatie en maatschappij.

We leren veel van, met en door elkaar. Zowel nationaal als internationaal. Dit is een leerproces waar je jou ook graag voor uitnodigen. Word lid van onze SOL Community en ontvang regelmatig de laatste inzichten of sluit je aan bij SOL PRO; je hebt dan toegang tot alle artikelen, online trainingen en (online) meet-ups van Stichting Organisatie Leren. Zodat we van, met en door elkaar kunnen leren. 

Word lid van de SOL Community en ontvang direct gratis het e-book "The power of a Learning Culture" in je mailbox!E-book - The Magic of a Learning Culture -mock-up 2- _ Stichting Oganisatie Leren (SOL)

Stichting Organisatie Leren (SOL) is gevestigd in Haarlem. We staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41211494.
Onze bankrekening: NL55 TRIO 0254 8476 33. Je kunt ons bereiken via: patrick.solnetherlands@gmail.nl

>
nl_NLNederlands