sol visie: leren als middel

Stichting Organisatie Leren is gericht op het ontwikkelen van duurzame organisaties, ten goede van mens, maatschappij en milieu. Dit is niet mogelijk zonder te leren. Waarbij je moet oppassen om leren niet als doel op zich te zien, maar als middel om deze doelstelling te bereiken. 

Ieder mens is gemaakt om te leren

Leren zit in onze natuur 


Ieder mens wordt gelukkig als hij of zij zich ontwikkelt. Van klein kind tot oude knar, leren is en blijft dé positieve driver waar je je hele leven mee bezig bent.


Maar als leren bij de mens is ingebakken. Waarom is leren in de praktijk dan vaak zo moeilijk?


Als leren een 'moetje' wordt dan gaat de lol er snel af. Daarbij wordt leren vaak alleen gekoppeld aan formeel leren. Terwijl de grootste winst en uitdaging juist zit in het informele leren, het leren in de dagelijkse praktijk. Maar daarbij is het niet altijd duidelijk wat de directe leeropbrengsten zijn.


Leren is echter geen doel op zich. Het doel is de creatie van een lenige, levende organisatie, die alle veranderingen aankan. Met personeelsleden die hun werk leuk en uitdagend vinden en gemotiveerd naar hun werk komen.


Het middel hiervoor is een cultuur van leren. De creatie van een duurzame voedingsbodem voor verandering.  Waarin voor organisaties de blokkades om te veranderen zoveel als mogelijk zijn verdwenen. Sterker nog, waarin deze blokkades worden omgezet in drivers vóór verandering.

Stichting Organisatieleren Nederland (SOL) ondersteunt het creëren van betekenisvolle leer- en werkomgevingen.
Deelnemers leren in de praktijk hoe ze duurzaam kunnen deelnemen in nieuwe (werk)situaties. Met als doel om uitdagende vraagstukken op te kunnen lossen in een continu veranderende samenleving.

 Patrick Bijman ● Voorzitter SOL

Integrale aanpak - Change from Within

SOL richt zich op het geheel, dat meer is dan de som der delen. 

Om optimaal te kunnen leren is het belangrijk dat we naar het geheel blijven kijken. De werkelijkheid is complex. Organisaties zijn als levende organismes die alleen kunnen overleven door zich continu aan te passen aan de veranderende omstandigheden.


Deze integrale aanpak, ondersteund door een cultuur van leren, hebben wij vorm en inhoud gegeven in onze Change from Within methodiek. Deze methodiek is voor een belangrijk deel gebaseerd op de vijf leerdisciplines van Peter Senge (auteur van "The 5'th Discipline") waarmee we de complexiteit inzichtelijk en enigszins beheersbaar maken.

Keep it Super Simple

Ga je aan de slag met leren als mens, team of organisatie? Dan is het belangrijkste advies: Keep it Super Simple (KISS). Een eenvoudige, herkenbare methodiek waar iedereen zichtbaar zijn of haar bijdrage kan leveren is lang vol te houden. 


Als mens leer je het meest als je bewust bezig bent met leren van alles wat je gedurende de dag doet (intentioneel leren). Dit is niet moeilijk om te doen, het vergt aandacht, discipline en ondersteuning in de vorm van simpele tools. Maar vooral met en van elkaar!


Als team presteer je optimaal door te leren van het ontwikkelproces waar je samen doorheen gaat. Er zijn echter maar weinig teams die vooraf bewuste leerdoelen formuleren, veel aandacht besteden aan het onderliggende probleem, het gehele systeem in de analyse betrekken, doorlopend reflectie- en leervragen stellen, het geleerde borgen en de leermethodiek doorgeven aan volgende teams.


Als organisatie kun je overwegen om te gaan werken met leerdoelen. Prestatiedoelen zorgen er voor dat we willen tonen wat we al kunnen. Leerdoelen leiden er toe dat we onze capaciteiten gaan ontwikkelen. Mensen stoppen meer tijd en moeite in het nastreven van een leerdoel dan van een prestatiedoel. Bij een leerdoel ervaren we fouten niet als een stap achteruit, maar juist als een stap vooruit in het proces. En bij een leerdoel zul je feedback van anderen meer op prijs stellen en er sneller om vragen.

WORD GRATIS LID VAN DE SOL COMMUNITY

Meld je direct aan en ontvang  het e-book "the power of a learning culture" gratis in je inbox.

Inclusief de uitnodiging voor onze toffe SOL Community!

>
nl_NLNederlands