Workshop “De kracht van een lerende cultuur als bron voor maatschappelijk leren.”

 

 Maatschappelijk leren is urgent in verband met de uitdagingen waar we in de maatschappij voor staan. Leren is de hefboom in het omgaan met veranderende omstandigheden. Maar hoe leert een individu, een team, een organisatie, een complex systeem als een maatschappij?

In deze workshop laten we zien en ervaren hoe je complexiteit kunt begrijpen. We gebruiken daarvoor het chaosspel uit Margaret Wheatley’s werk “Leadership and the new science”. Dat laat zien dat de waarden van waaruit spelers een maatschappelijk opgave oppakken na verloop van tijd vaste patronen vormen. Pas wanneer spelers andere waarden en principes hanteren zal de praktijk er ook anders uit gaan zien. De workshop geeft een serie handvatten om te komen tot andere waarden en principes in het handelen voor jezelf, je team, je organisatie of systeem. Probleem in de praktijk is dat betrokkenen zich niet altijd bewust zijn van de waarden en principes die ze hanteren. Daar op een effectieve maar niet polariserende manier aandacht aan besteden is dan ook essentieel. Tenslotte wordt in de workshop ook ingegaan op het design van maatschappelijk leren, het ontwerp en de organisatie ervan. (De landelijke overheid is niet of nauwelijks in staat om het te organiseren, mede omdat de overheid terughoudend is met het initiëren van verandering (de markt moet het doen). Maar breng je het terug naar een kleinere lokale schaal dan kan het wel. Waar begint maatschappelijk leren dan? Bij de overheid of bij lokale initiatieven of beide? Dit is één van de vragen waar we in de workshop aandacht aan besteden.

Deze workshop wordt verzorgd door Guus Geisen en Rembrandt Zegers.

Guus Geisen is voormalig directeur in het onderwijs. Hij heeft zijn eigen bureau Autopoiesis genaamd van waaruit hij diverse organisaties helpt met systemisch leren en innoveren. 

Rembrandt Zegers PhD, directeur van Natuur Centraal, een netwerk initiatief en bureau dat zich richt op de organisatie en governance van maatschappelijk leren tbv. energietransitie, biodiversiteit en duurzaamheid.   

>
nl_NLNederlands