Corporate rebels over Buurtzorg

Drie kern overtuigingen:

Het teammanagement van Buurtzorg is gebaseerd op drie kernovertuigingen:

 • Medewerkers (Buurtzorg noemt ze 'professionals') zijn zelfredzaam
 • Medewerkers doen de juiste dingen
 • Medewerkers zijn te vertrouwen

Ze geloven dat teammanagement alleen goed kan worden geïmplementeerd als iedereen deze overtuigingen deelt. 

More...

Deze overtuigingen geven richting aan de visie van Buurtzorg op teammanagement.

 • Je moet meedenken
 • Het team beslist en is verantwoordelijk
 • Focus op kwaliteit
 • Geen anarchie

Ze maken duidelijk dat teammanagement niet anarchie betekent, maar juist het tegenovergestelde. Teams worden verondersteld te werken binnen het bredere organisatiekader.

Dit raamwerk wordt vastgesteld door het topmanagementteam en is voor elk team hetzelfde. Het gaat om 'wat' er door de teams gedaan moet worden.

'Hoe' dingen worden gedaan, is helemaal aan de teams. Ze worden aangemoedigd om hun eigen interpretatie van het raamwerk te ontwikkelen. Teammanagement gebeurt binnen dit kader.

Het bredere organisatiekader benadrukt het volgende: 

 • Teams moeten streven naar zelfredzaamheid
 • Elk team wordt aangemoedigd om oplossingen te vinden voor zijn eigen problemen
 • Teamtaken moeten door de teamleden zelf worden verdeeld
 • Teams zijn altijd gezamenlijk verantwoordelijk voor teamprestaties

Het concept van teammanagement is gebaseerd op 3 kernovertuigingen over medewerkers: Medewerkers (1) zijn zelfredzaam, (2) doen de juiste dingen en (3) zijn te vertrouwen.

Duidelijke teamverantwoordelijkheden

Teams genieten veel autonomie bij het nemen van beslissingen, maar hebben ook verregaande verantwoordelijkheden. Het gaat om drie gebieden:

 1. Klanten
 2. Elkaar
 3. Aansturen van het team

1. Teams zijn verantwoordelijk voor hun klanten: Terwijl teams streven naar zelfredzaamheid, worden ze aangemoedigd om de volgende vragen te stellen en hun vaardigheden en middelen te gebruiken om het best mogelijke zorg te leveren:

 • Wat kan ik doen/oplossen om aan de wensen van de klant te voldoen?
 • Wat kan het team doen/oplossen om aan de wensen van de klant te voldoen?
 • Wat kan er gedaan/opgelost worden binnen de bredere organisatie?
 • Wat kan er gedaan/opgelost worden buiten de bredere organisatie?

2. Teams zijn verantwoordelijk voor elkaar: Net zoals teams worden aangemoedigd om hun eigen oplossingen te vinden, worden ze aangemoedigd om voor elkaar te zorgen door het volgende te doen:

 • De werkdruk van het team bewaken
 • Maakt het altijd mogelijk om moeilijke situaties te bespreken
 • Hulp krijgen als iemand in het team dat nodig heeft

Hoewel teams worden aangemoedigd om voor deze punten te zorgen, worden ze ook aangemoedigd om zich daarbij als volgt te gedragen:

 • Respecteer elkaars verschillen
 • Denk mee en werk samen met elkaar
 • Zorg voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten
 • Focus op het inzetten van persoonlijke kwaliteiten
 • Oplossingsgericht denken en handelen

Oplossingsgerichtheid van teams wordt geleid door de volgende gedragingen:

 • Communiceer op basis van wensen
 • Geef alleen advies op verzoek
 • Iedereen neemt deel aan teamprocessen
 • Streef naar consensus onder elkaar

3. Teams zijn verantwoordelijk voor het managen van hun team: Leden zijn verantwoordelijk voor het aansturen van hun eigen team en voor het onderling verdelen van de taken die daarvoor nodig zijn.

De verdeling van taken (zoals planning, huishouding, mentorschap, etc.) volgt zes richtlijnen:

 1. Elk teamlid moet 1 of meer taken hebben
 2. Taken moeten worden verdeeld op basis van talenten van elk teamlid
 3. Taken zouden periodiek moeten rouleren
 4. Iedereen zou moeten deelnemen aan belangrijke teambeslissingen
 5. Iedereen is even verantwoordelijk voor het aansturen van het team
 6. Iedereen is even verantwoordelijk voor de prestaties van het team

Teamvergaderingen

Regelmatige teamvergaderingen moedigen alle leden aan om deel te nemen aan het beheer van het team. Ze laten zich leiden door het volgende:

 • Alle teamleden moeten deelnemen aan elke vergadering
 • Teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de voortgang en resultaten van elke vergadering
 • Er moet een duidelijk vergaderformaat worden gevolgd
 • Bij teambijeenkomsten/discussies moeten vooraf doelen zijn gesteld
 • Teamvergaderingen/discussies moeten gericht zijn op het vinden van consensus
 • Irrelevante opmerkingen moeten worden vermeden

Belangrijke beslissingen kunnen alleen in teamvergaderingen worden genomen. Het beslissingsproces kent zes richtlijnen:

 1. Alle teamleden hebben een gelijke stem in de te nemen beslissingen
 2. Beslissingen worden bij consensus genomen
 3. Alle beslissingen zijn tijdelijk
 4. Geen enkel teamlid is bevoegd om een teambeslissing te nemen zonder de consensus van het hele team
 5. Beslissingen zijn bindend totdat een andere bij consensus is bereikt
 6. Iedereen zou bereid moeten zijn om offers te brengen

Consensus bereiken

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat het bereiken van consensus belangrijk is in het concept van teammanagement van Buurtzorg.

Ze stellen dat consensus het beste kan worden bereikt als de teamleden overschakelen van praten naar luisteren. Gedrag dat deze verschuiving ondersteunt:

 • Probeer niet gelijk te krijgen
 • Probeer anderen niet te overtuigen
 • Stel elkaar gerust vragen
 • Kom met voorstellen
 • Iedereen kan iets zeggen
 • Hardop denken
 • Koester verschillende meningen
 • Luister naar elkaar
 • Stel elkaar verhelderende vragen
 • Samen zoeken naar oplossingen
 • Geef aan wanneer je iets nodig hebt
 • Praat met elkaar, niet over elkaar
 • Geef aan wanneer je iets moeilijk vindt
 • Kijk opnieuw naar dingen die niet goed voelen
 • Vul de lege plekken niet in voor anderen

Een gezonde teamomgeving

De richtlijnen moedigen teams aan om een gezonde omgeving te cultiveren die vergelijkbaar is met wat u in uw privéleven zou willen. Ze karakteriseren deze omgeving in vier gedragingen:

 1. Wees transparant naar elkaar
 2. Wees nieuwsgierig naar elkaar
 3. Wens elkaar het beste
 4. Vertrouw op de goede bedoelingen van elkaar

Transparant zijn betekent dat je elkaar soms moet aanspreken. Ze stellen dingen voor om te overwegen wanneer u dat doet:

 • Doe het meteen - krop frustraties niet op
 • Eerst onderzoeken, dan oordelen
 • Houd iemand verantwoordelijk door open, eerlijk en nieuwsgierig te zijn
 • Gebruik een feedbackprotocol en/of een coach in het proces

Valkuilen

Ten slotte vijf gedragingen die teammanagement belemmeren:

 1. Te dominant zijn
 2. Altijd gelijk willen hebben
 3. Te flexibel zijn, of niet flexibel genoeg
 4. Het ontbreekt aan ondernemerszin
 5. Te veel dingen willen regelen

Op basis van een artikel van Joost Minnaar van Corporate Rebels

Guus Geisen

En, wat vond je van dit artikel? Laat een reactie achter onder deze post!


Sharing is Caring 🙂

>
nl_NLNederlands